Beslissingsondersteuninghttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/141/BeslissingsondersteuningBeslissingsondersteuning

 

 

Beslissingsondersteuninghttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/141/BeslissingsondersteuningBeslissingsondersteuning

De EPD-brede beslissingsondersteuning treedt op als intelligente coach doorheen het zorgproces en borgt de correcte toepassing van protocollen, zorgprocessen en administratieve registraties. Zo verhoogt HiX de patiëntveiligheid en de efficiëntie van zorgprocessen. 

Beslissingsondersteuning in HiX

De uitgebreide beslissingsondersteuning helpt uw zorginstelling processen te optimaliseren door op elk moment in het zorgtraject de meest logische vervolgstap aan te reiken. Ze wordt over het gehele gamma aan functionaliteiten in HiX ingezet bij zowel (complexe) medische als administratieve processen. Suggesties voor vervolgstappen of –acties in de workflow zijn gebaseerd op alle informatie die bekend is in het EPD. HiX geeft de voorzet door advies aan te reiken met betrekking tot bijvoorbeeld risico's en onvolkomenheden, maar de eindgebruiker beslist zelf dit advies al dan niet op te volgen.

In zorginstellingen worden voortdurend beslissingen genomen en dienen controles uitgevoerd te worden om zorgprocessen optimaal en veilig te laten verlopen. Hierbij zijn veel mensen op verschillende niveaus in de organisatie betrokken. Dankzij de geïntegreerde opbouw kan de beslissingsondersteuning EPD-breed worden ingezet: overal in HiX vinden we er toepassingen van die over de afdelings- en specialismegrenzen heen reiken.

Een voorbeeld: door medische richtlijnen te combineren met gekende dossiergegevens, biedt HiX de gebruiker medicatievoorstellen aan op basis van onder meer de gestelde diagnose. Binnen dezelfde medicatiefunctionaliteit wordt aan de hand van medicatierichtlijnen eveneens gesignaleerd op patiëntonveilige situaties. Bovendien leiden bepaalde registraties automatisch tot acties. Het plaatsen van een infuus resulteert bijvoorbeeld in de spontane toevoeging van infuuscontroles in het verpleegkundig activiteitenplan.

Komt een labo-uitslag binnen met een verlaagde kaliumwaarde? Dan voert HiX automatisch enkele controles uit, bijvoorbeeld of de patiënt al dan niet sondevoeding krijgt. Daaropvolgend doet HiX de arts een voorstel tot vervolgacties om de waarde te normaliseren, bijvoorbeeld het aansluiten van een kaliumpomp (waarbij HiX eveneens de loopsnelheid en een controlemoment definieert). Dit zijn slechts enkele voorbeelden van beslissingsondersteuning binnen HiX – denk bijvoorbeeld ook aan sepsis, comfort en glucose/insuline.

De beslissingsondersteuning is achterliggend opgebouwd als een boomstructuur, de zogenaamde beslisboom. Alle beslistrajecten zijn grafisch inzichtelijk, waarbij alle genomen stappen eenvoudig te herleiden zijn. Daarmee biedt HiX de mogelijkheid om genomen beslissingen naderhand te analyseren en evalueren.

Voordelen

  • Coaching bij (complexe) processen
  • Bewaking zorgprotocollen en administratieve processen
  • Evaluatiemogelijkheden: logica achter beslissing altijd inzichtelijk
  • Zorginstellingbreed mechanisme

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

GP0|#3eacef79-02d0-4c18-a337-9a81495f51b3;L0|#03eacef79-02d0-4c18-a337-9a81495f51b3|Beslissingsondersteuning;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#12c17539-d98a-4586-b576-6a488cca0acf;L0|#012c17539-d98a-4586-b576-6a488cca0acf|Medicatie

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd