Chirurgiehttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/144/ChirurgieChirurgie

 

 

Chirurgiehttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/144/ChirurgieChirurgie

HiX ondersteunt alle processen rond de chirurgische zorg met een intelligent EPD. Hiermee beschikken chirurgen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel meteen over alle informatie en registratiemogelijkheden die specifiek horen bij hun rol.

Chirurgie binnen HiX

Voor alle geledingen binnen de chirurgie (algemene chirurgie, bariatrie, vaatchirurgie…) worden de benodigde registraties ondersteund. Daarbij lopen de preoperatieve, peroperatieve en postoperatieve fasen en follow-up naadloos in elkaar over. Het automatisch overnemen van gegevens zorgt voor een verlaging van de registratielast, zodat de chirurg beduidend sneller het registratieproces doorloopt.

Het hergebruik van gegevens heeft belangrijke voordelen. Zo kan na de operatie het behandeladvies uit een MDO automatisch worden overgenomen in het vervolgconsult. Tijdens het gesprek met de patiënt wordt het advies besproken en eventueel aangepast naar het definitieve beleid.

Behandelcodes

De chirurg plant opnames en operaties snel en eenvoudig in met behulp van protocollen. Hiervoor wordt ook een Top-10lijst aangeboden per arts. Door te kiezen voor een protocol, worden automatisch de benodigde tijd en resources voorgesteld en bij bevestiging gereserveerd: het aantal opnamedagen, de screening, het juiste antistollingsbeleid op basis van beslissingsondersteuning, de netten en eventuele implantaten, het OK…

HiX ondersteunt de zorgverlener tijdens het behandelproces te allen tijde met informatie op maat. Op het operatiecomplex toont HiX de patiëntinformatie die daar van belang is, zoals de time out-momenten, de screeningstatus, allergieën, etc. Vanuit eenzelfde scherm voert het OK-personeel met sneltoetsen eenvoudig alle registraties in. Dankzij de ingebouwde PDMS-oplossing zijn ook de gegevens uit aan de patiënt gekoppelde meetapparatuur in real time beschikbaar in het patiëntendossier, wat de monitoring vereenvoudigt.

Na afloop van de operatie maakt de chirurg snel een verslag op: alle reeds beschikbare gegevens, zoals operatietijden, worden automatisch overgenomen. Op basis van de geregistreerde verrichting wordt een verslag voorgesteld. Ook de brief voor de huisarts is meteen klaar, omdat het briefsjabloon de gegevens ophaalt uit het dossier.

Voordelen

  • Vakspecifieke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

GP0|#7dd15bdf-fee5-4b31-965d-5353e6e6e0b2;L0|#07dd15bdf-fee5-4b31-965d-5353e6e6e0b2|PDMS;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GP0|#9481ce8b-684d-4143-9a5a-783f18b8d1ac;L0|#09481ce8b-684d-4143-9a5a-783f18b8d1ac|Multidisciplinair

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd