eGezondheidhttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/150/eGezondheideGezondheid

 

 

eGezondheidhttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/150/eGezondheideGezondheid

ChipSoft volgt de evoluties binnen de zorg-ICT steeds op de voet. Zo ook de actiepunten van de overheid, vastgelegd in het plan eGezondheid.

eGezondheid in HiX

Met haar software helpt ChipSoft zorginstellingen verscheidene actiepunten in de praktijk te brengen, zoals ziekenhuis-EPD, administratieve vereenvoudiging en mobile health (mhealth) De aspecten met betrekking tot het ziekenhuis-EPD zijn in HiX reeds ruimschoots gerealiseerd. Bepaalde principes uit het plan vinden duidelijk hun uiting of vormen zelfs fundamentele bouwstenen van de inrichting. Zo bouwt het EPD bijvoorbeeld sterk op het 'only once' principe waarmee dubbele registraties vermeden worden.

Digitalisering vormt de sleutel tot het optimaliseren van de zorgregistratie en de zorg zelf. Eveneens bevordert een aangepaste ondersteuning de correcte en onmiddellijke gegevensdeling en communicatie. ChipSoft volgt al sinds haar oprichting de nieuwste evoluties op de markt, met sinds 2007 ook de focus op Belgische ontwikkelingen. Het resultaat van deze aanpak is een innovatief EPD dat conform de meest recente technologieën werkt, en op basis van lokale werkmethoden en platformen. HiX koppelt met platformen van de overheid voor de aanlevering of uitwisseling van gegevens. Denk hierbij aan de eHealthbox en de Hubs en Metahubs.

HiX bestaat uit een volledig geïntegreerd EPD dat alle patiëntgerelateerde processen ondersteunt. De zorginstelling geniet van uitgebreide functionaliteit voor medische, paramedische en verpleegkundige zorgregistraties, maar ook van omvangrijke logistieke en afdelingsondersteuning (bijvoorbeeld op de IZ, de apotheek en de CSA). Ook de patiënt en externe zorgverleners verkrijgen (op vraag van het ziekenhuis) toegang tot het EPD via diverse oplossingen. Dankzij deze verregaande ondersteuning voldoet HiX ruimschoots aan de kerncriteria en de menu-items van de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC).

Voordelen

  • EPD conform Belgische werkprocessen en regelgeving
  • Communicatie met en continue opvolging van het eHealth-platform
  • Volledig in regel met de BMUC
  • Integratie met hergebruik van gegevens

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

GP0|#f8a1be14-14c7-4487-b526-dbbb7564ab9a;L0|#0f8a1be14-14c7-4487-b526-dbbb7564ab9a|Mobile;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#988b1830-2eb4-4b38-b626-a90af500c58a;L0|#0988b1830-2eb4-4b38-b626-a90af500c58a|EPD;GP0|#1abb78ef-9f22-4dd5-998e-cf4fe1a29304;L0|#01abb78ef-9f22-4dd5-998e-cf4fe1a29304|Apps

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd