Gebruikersgroepenhttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/151/GebruikersgroepenGebruikersgroepen

 

 

Gebruikersgroepenhttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/151/GebruikersgroepenGebruikersgroepen

ChipSoft richt samen met zorgorganisaties (content) gebruikersgroepen in. Hiermee creëren we een platform waarop collega-zorginstellingen met elkaar en met ChipSoft per deelgebied (specialisme, werkproces) hun ideeën en expertise kunnen uitwisselen. Zo evolueren we samen naar betere zorg.

Content gebruikersgroepen en HiX

Zorginstellingen hebben baat bij een IT-oplossing die voor ieder specialisme de beste ondersteuning biedt. Hun eigen input is cruciaal om deze oplossing te optimaliseren. Daarom komen ziekenhuizen in content gebruikersgroepen met ChipSoft samen om de inrichting van de software te bespreken en waar mogelijk nog beter te stroomlijnen.

Tijdens de bijeenkomsten van content gebruikersgroepen gaat ChipSoft met zorgverleners rond de tafel zitten om de standaard content van HiX voor de diverse specialismen en werkprocessen te optimaliseren. In dit geformaliseerde overleg kan men kennis delen met collega-ziekenhuizen en gezamenlijk functionele wensen indienen bij ChipSoft. De agenda wordt in samenspraak bepaald, zodat elk onderwerp dat besproken dient te worden zeker aan bod komt.

Naast content gebruikersgroepen zijn er eveneens algemene gebruikersgroepen. Deze bespreken de inrichting van HiX zonder zich te beperken tot standaard content.

Samenstelling

De juiste samenstelling van de gebruikersgroepen is cruciaal om het beoogde resultaat te bereiken. Voor elke groep geldt dat de eindgebruikers die deelnemen aan het overleg een gedegen kennis dienen te hebben van HiX. Daarnaast is aan te raden dat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Voor deelnemers van de content gebruikersgroepen is bovendien vereist dat de ze werken met de standaard content.

Voordelen

  • Kennisdeling met andere zorginstellingen
  • Afstemming van het product op gebruikerswensen en –noden
  • Optimale inzet van de standaard content.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

GP0|#eae930cd-8603-4178-9e1c-64e6e3ef2109;L0|#0eae930cd-8603-4178-9e1c-64e6e3ef2109|Gebruikersgroepen;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#14eb5a66-b995-4b8d-8a5f-ce54a70b87f9;L0|#014eb5a66-b995-4b8d-8a5f-ce54a70b87f9|Ziekenhuizen;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd