HiXhttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/152/HiXHiX

 

 

HiXhttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/152/HiXHiX

HiX is een ziekenhuisbreed geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD) dat een totaaloplossing biedt voor dossiervoering, workflowmanagement, zorglogistiek en mHealth. Het voorziet alle zorgverleners (van ondersteunend personeel tot verpleegkundigen, artsen en paramedici) in uitgebreide ondersteuning tijdens hun werkprocessen. Daarnaast faciliteert het een vlotte samenwerking met andere zorgactoren en biedt het patiënten toegang tot hun eigen dossier.

Innovatieve workflowondersteuning

HiX biedt een gebruiksvriendelijk totaalpakket aan functionaliteiten voor patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen. Deze functionaliteiten sluiten naadloos op elkaar aan in één werkstroom zodat elke eindgebruiker het registratieproces vlot doorloopt.

Het EPD is een multidisciplinair inzetbaar dossier waarop elke zorgverlener een rolgerichte view heeft. Dit houdt in dat HiX alle zorgverleners inzage- en registratiemogelijkheden aanbiedt op maat van onder meer hun rol en functie in de zorginstelling. Zo hebben ze functionaliteiten, formulieren en overzichten die voor hen van belang zijn steeds binnen handbereik.

Verlichting registratiedruk

Elke patiënt heeft in HiX één uniek dossier waarin alle betrokken zorgverleners gegevens vastleggen. Dankzij het intelligente hergebruik van deze gegevens hoeft informatie slechts éénmalig ingevoerd te worden en beschikken gebruikers steeds over up-to-date informatie. Zo kunnen ze zich op elk moment een duidelijk beeld vormen van de patiënt. Omdat dubbelregistraties en onnodige onderzoeken vermeden worden, worden resources efficiënter ingezet.

Dankzij de tweedeling in de interface kunnen gebruikers gelijktijdig informatie inzien via de ene schermhelft en nieuwe gegevens registreren in de andere helft. Dit stelt hen in staat goed geïnformeerde beslissingen te nemen over de behandeling van de patiënt.

Verplichte registraties voor aanleveringen (denk onder meer aan VG-MZG, UREG en Qermid) worden tijdens het werkproces van de zorgverlener aangeboden of op de achtergrond afgeleid op basis van vastgelegde gegevens. HiX garandeert op die manier een snelle en eenvoudige gegevensregistratie en verhoogt de zekerheid van correcte informatie.

Slimme oplossingen

HiX biedt naast de dossiervoering zelf uitgebreide logistieke ondersteuning en afdelingsondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn de geïntegreerde functionaliteiten voor de apotheek, het OK en de centrale sterilisatieafdeling, maar ook die voor de kritieke diensten, inclusief een eigen PDMS.

Daarnaast bevat het EPD een heel scala aan slimme oplossingen die het werkproces van de zorgverlener aanzienlijk vereenvoudigen. Denk daarbij aan de verregaande beslissingsondersteuning waarmee zorgprotocollen en processen worden gewaarborgd. Op basis van medische richtlijnen en dossiergegevens formuleert HiX voorstellen en adviezen.

Het intelligente EPD past zich aan de context aan en is daarom compatibel met zowel vaste als mobiele devices. Voorts biedt ChipSoft native apps aan. Zorgverleners hebben daarmee elk moment en overal toegang tot het dossier van hun patiënten. Het EPD kan voorts aangestuurd worden op basis van touch en spraakherkenning, wat het registratieproces nog efficiënter maakt.

Standaard content

Met de standaard content van HiX profiteren zorginstellingen van de uitgebreide expertise die ChipSoft doorheen de jaren samen met haar klant-zorginstellingen heeft opgebouwd. De standaard content bevat onder andere talloze bewezen werkprocessen en specifieke score- en vragenlijsten. Zo zal HiX doorheen het gehele behandelproces de correcte informatie op het juiste tijdstip aanbieden, wat het vastleggen van gegevens een stuk eenvoudiger en efficiënter maakt. Om de zorgprocessen binnen elke zorginstelling maximaal te ondersteunen, worden voor elk specialisme verschillende versies of 'smaken' aangeboden waaruit gekozen kan worden.

De standaard content van HiX maakt een snelle implementatie mogelijk en vernieuwt voortdurend, geheel kosteloos, waardoor de software altijd up-to-date is. ChipSoft neem bovendien het onderhoud van de standaard content op zich. Dit zorgt voor een lagere werkdruk op de applicatiebeheerders, die zich kunnen toeleggen op procesoptimalisatie.

Uitgebreide samenwerkingsmogelijkheden

Het zorglandschap is continu in beweging. Vandaag ligt de focus op intensieve samenwerkingsverbanden en netwerken, met als gevolgd dat zorgaanbieders steeds vaker de krachten bundelen. HiX biedt hen de tools om over de muren van de zorginstellingen heen veilig en snel gegevens met elkaar uit te wisselen en zo een efficiënte samenwerking te bewerkstelligen.

Daarnaast neemt ook de patiënt zelf een actieve rol op in zijn/haar zorgproces. Met het geïntegreerde patiëntenportaal van ChipSoft biedt de zorginstelling patiënten toegang tot hun eigen medisch dossier, naast andere mogelijkheden zoals het inplannen van afspraken.

Innovatief en conform wet- en regelgeving

Bij de ontwikkeling van HiX ligt de nadruk al van bij de start op functionele en technologische innovatie. Doordat ChipSoft periodiek overstapt op nieuwe technologie, beschikken zorginstellingen met HiX altijd over de meest innovatieve mogelijkheden. Ze maken gebruik van een oplossing die altijd aan het begin van haar lifecycle staat.

ChipSoft volgt daarenboven de ontwikkelingen in de sector van nabij op. Nieuwe richtlijnen, wetten en regelgeving worden meteen opgenomen in de standaard content. Het EPD biedt een uitgebreide tooling om ervoor te zorgen dat de privacy van de patiënt te allen tijde gegarandeerd wordt, en bewaakt daarbij nauwlettend de balans tussen patiëntprivacy en –veiligheid.

Voordelen

  • Innovatieve workflowondersteuning op maat van elke gebruiker
  • Maximale patiëntveiligheid en minimale foutenmarge
  • Integratie van registraties voor aanleveringen tijdens het werkproces
  • Beheervriendelijke standaard content
  • Veilige en efficiënte samenwerkingsmogelijkheden
  • Voortdurende vernieuwing
  • Steeds conform wet- en regelgeving

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

GP0|#988b1830-2eb4-4b38-b626-a90af500c58a;L0|#0988b1830-2eb4-4b38-b626-a90af500c58a|EPD;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#92cde098-41e2-4aa3-9e29-761908ae6a23;L0|#092cde098-41e2-4aa3-9e29-761908ae6a23|HiX;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GP0|#adea3465-bcad-45a2-96dd-8f9d8c2d87b6;L0|#0adea3465-bcad-45a2-96dd-8f9d8c2d87b6|Implementatie

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd