Innovatieve consultregistratiehttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/154/Innovatieve-consultregistratieInnovatieve consultregistratie

 

 

Innovatieve consultregistratiehttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/154/Innovatieve-consultregistratieInnovatieve consultregistratie

De consultregistratie in HiX is op innovatieve wijze opgevat, waarbij flexibiliteit, tijdwinst en overzicht centraal staan. De combinatie van vrije tekstregistratie en gestructureerde invoer garandeert een aangename gebruikerservaring en een uiterst efficiënte workflow.

Innovatieve consultregistratie in HiX

In het verleden werden consulten door de zorgprofessional volledig op papier vastgelegd of aan de hand van een briefformaat in het EPD opgeslagen. De veranderende wet- en regelgeving, inspectievereisten en benodigde kwaliteitsregistraties hebben geleid tot een trend in de richting van gestructureerde gegevensregistratie.

De slimme consultregistratie 'Consult 2.0' in HiX beantwoordt enerzijds aan de registratieverplichting en anderzijds aan de wens van zorgprofessionals om met een natuurlijke workflow de registratie van het consult en de daaraan gerelateerde acties af te handelen. Consult 2.0 is de klassieke consultbrief in een nieuw jasje, waarbij de verslaglegging ogenschijnlijk in vrije tekst plaatsvindt, maar op de achtergrond gestructureerd wordt opgeslagen.

Om het registratieproces zo efficiënt mogelijk te doorlopen wordt gebruikgemaakt van te personaliseren autoteksten, standaardantwoorden en sjablonen. Vanuit hetzelfde consultformulier zijn bovendien rechtstreeks orders, medicatievoorschriften, metingen, zorgactiviteiten, en andere registraties aan de bron vast te leggen. De zorgverlener hoeft met andere woorden geen uitstap meer te maken uit het consultformulier, maar kan vanuit één scherm de verslaglegging afwerken en het verdere beleid uitzetten.

Omdat alle gegevens gebundeld zijn per vastlegging, is te allen tijde duidelijk op basis van welke informatie en op welk tijdstip beleid is uitgezet. Het verband tussen klachten, uitslagen en beleid van de patiënt is voor alle zorgverleners inzichtelijk.

Voordelen

  • Maximale flexibiliteit
  • Efficiënt en vlot registratieproces
  • Het volledige beleid uitgezet vanuit hetzelfde scherm
  • Natuurlijke registratieflow met gestructureerde opslag
  • Aanzienlijke tijdwinst.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

GP0|#1d8dbb7c-475c-4803-933f-8e1acceeb9ca;L0|#01d8dbb7c-475c-4803-933f-8e1acceeb9ca|Consult 2.0;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GP0|#554628c9-e45e-45c1-a395-14f0b9f50a05;L0|#0554628c9-e45e-45c1-a395-14f0b9f50a05|Wet- en regelgeving

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd