Patiëntenportaalhttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/166/PatientenportaalPatiëntenportaal

 

 

Patiëntenportaalhttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/166/PatientenportaalPatiëntenportaal

Patiëntenportaal is een online service waarmee patiënten kunnen communiceren met HiX, het EPD van hun zorgorganisatie. Zo wordt de patiënt deelgenoot van zijn/haar eigen zorgtraject. Het portaal biedt daarbij verscheidene mogelijkheden.

Patiëntenportaal in HiX

Het gebruiksvriendelijke patiëntenportaal maakt onderdeel uit van HiX. De mogelijkheden die het portaal aanbiedt gaan van afspraken maken tot dossierinzage, eConsults houden met de arts, meetwaarden invullen, dagboeken bijhouden en voorlichtingsmateriaal bekijken. De patiënt kan specifieke elementen uit zijn/haar dossier inzien, en omgekeerd zijn de registraties van de patiënt op het portaal meteen door de behandelaars raadpleegbaar in het EPD.

Portaal 'kent' patiënt

Het portaal 'kent' de zorgvraag (of zorgvragen) van de patiënt en is daarop afgestemd. De zorgverlener krijgt de optie aangereikt om documentatie zoals video's, dagboeken en informatiebrochures op maat van de zorgvraag aan de patiënt over te brengen. Dankzij de aangepaste content vindt de patiënt eenvoudig relevante informatie terug, zodat hij/zij perfect geïnformeerd de behandeling doorloopt.

Online ziekenhuis

Met het patiëntenportaal vervult de zorginstelling een belangrijke wens van patiënten: meer regie over het eigen zorgproces. Een ziekenhuis dat haar deuren digitaal opent, stelt de patiënt in staat bepaalde elementen van de zorg van thuis uit te regelen. Voor deze aspecten van hun behandeling zijn patiënten niet langer gebonden aan de openingstijden en locaties van het ziekenhuis. Ze hoeven zich tijdens het zorgtraject minder naar de zorginstelling te begeven. Zelfs een vervolgconsult met een specialist kan online plaatsvinden (eConsults).

Patiënt als partner

Patiënten worden partners die tijdrovende registraties gedeeltelijk zelf uitvoeren, wat dan weer de administratieve druk voor zorgverleners verlaagt. Denk bijvoorbeeld aan specifieke vragenlijsten die voorafgaand aan het consult moeten worden ingevuld. Ook diverse metingen die de patiënt thuis kan uitvoeren en invoeren zijn vervolgens direct beschikbaar in het dossier. Dankzij de verschuiving van bepaalde (administratieve) taken naar de patiënt, krijgen zorgmedewerkers meer ademruimte, en werken zorgorganisaties efficiënter.

Voordelen

  • Patient empowerment
  • Meer binding met patiënten
  • Verlaagde registratiedruk voor zorgverleners
  • Efficiënte inzet van personeel en middelen

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

GP0|#db65aec2-6a90-4267-a20c-e819918cd7bf;L0|#0db65aec2-6a90-4267-a20c-e819918cd7bf|Patiëntenportaal;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#6a3d9932-cccd-4e57-97f8-da398995dd22;L0|#06a3d9932-cccd-4e57-97f8-da398995dd22|Zorgportaal;GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd