Samenwerkinghttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/171/SamenwerkingSamenwerking

 

 

Samenwerkinghttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/171/SamenwerkingSamenwerking

​U wenst zo goed en eenvoudig mogelijk transmuraal samen te werken met andere zorgaanbieders. Tegelijkertijd wilt u de samenwerking tussen de zorgprofessionals in uw eigen organisatie optimaal faciliteren én de patiënt betrekken bij het zorgproces in een nieuw samenwerkingsverband. HiX biedt voor al deze vormen van samenwerking de ideale ondersteuning.

Samenwerking en HiX

HiX biedt u de mogelijkheid volop gegevens te delen met al uw zorgpartners. Ziekenhuismedewerkers wisselen eenvoudig patiëntgegevens uit met andere zorgaanbieders in de eerste, tweede en derde lijn. Hierbij maakt HiX gebruik van (inter)nationale standaarden, zodat alle gegevens uit het EPD gestructureerd kunnen worden overgedragen. Ook de communicatie met overheidsinitiatieven wordt ruimschoots ondersteund.

ChipSoft biedt hiermee een ruime keuze aan samenwerkingsmogelijkheden, die afhankelijk van de noden en wensen van de zorginstelling ingezet worden. Belangrijk hierbij is dat er altijd rekening wordt gehouden met alle denkbare privacyaspecten en informatiebescherming.

HiX in de regio

HiX biedt voor iedere samenwerkingsvorm – denk onder meer aan netwerkverbanden of een (naderende) fusie – veilige opties om onderling data uit te wisselen. Deze mogelijkheid heeft ChipSoft met Zorgplatform bovendien over de grenzen van HiX heen getild. Zorgplatform faciliteert de gegevensuitwisseling tussen alle zorgaanbieders in de regio, ongeacht het ICT-systeem dat zij gebruiken.

Door de fragmentatie van het zorgaanbod wordt de samenwerking tussen eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg bij de behandeling van de patiënt steeds belangrijker. Of het nu gaat om een enkele zorginstelling of een regio waarin verscheidene zorgorganisaties samenwerken, ChipSoft biedt met HiX pasklare oplossingen voor de volledige integratie en het hergebruik van gegevens volgens het principe 'enkelvoudige vastlegging, meervoudig gebruik'. Deze oplossingen variëren van een portaal voor (externe) zorgverleners tot de toepassing van internationale standaarden of het gebruik van een gedeelde database.

Samenwerken met de patiënt

Het Patiëntenportaal promoveert de patiënt tot zorgpartner. Via het portaal kan deze bijvoorbeeld van thuis uit afspraken inplannen, filmpjes met oefeningen bekijken, vragenlijsten invullen, contact houden met de behandelaar en eigen meetresultaten aan het EPD toevoegen. Dit verlicht niet alleen de registratiedruk op uw medewerkers; patiënten ervaren het ook als positief dat ze zelf aan hun behandeling kunnen bijdragen.

Binnenshuis samenwerken

Daarnaast biedt HiX de ideale voorwaarden voor een goede en efficiënte samenwerking tussen de zorgverleners binnen de zorginstelling. Alle informatie die wordt vastgelegd, is direct beschikbaar voor elke behandelaar van de patiënt. Iedereen heeft toegang tot hetzelfde actuele patiëntendossier, aangepast aan de behandelcontext. Zorgverleners beschikken altijd over de bevindingen en conclusies van hun (medische en paramedische) collega's. Dit zorgt voor een efficiënte overdracht van (patiënt)informatie tussen zorgprofessionals.

Voordelen

  • Eenvoudig gegevens uitwisselen met partnerorganisaties en andere zorgactoren
  • Patiënten promoveren tot partners
  • Naadloze samenwerking tussen zorgverleners binnen uw organisatie.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

GP0|#1fa314c9-7dd8-4ccf-a0fe-26b8446720d3;L0|#01fa314c9-7dd8-4ccf-a0fe-26b8446720d3|Samenwerking;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#aef08880-e07e-4672-bea0-5f5107b9ed8f;L0|#0aef08880-e07e-4672-bea0-5f5107b9ed8f|Zorgplatform;GP0|#6a3d9932-cccd-4e57-97f8-da398995dd22;L0|#06a3d9932-cccd-4e57-97f8-da398995dd22|Zorgportaal;GP0|#db65aec2-6a90-4267-a20c-e819918cd7bf;L0|#0db65aec2-6a90-4267-a20c-e819918cd7bf|Patiëntenportaal

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd