Videoconsulthttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/204/VideoconsultVideoconsult

 

 

Videoconsulthttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/204/VideoconsultVideoconsult

HiX ondersteunt reeds de inzet van videoconsult. Door via het online patiëntenportaal een videoconsult op te starten met hun behandelaar, hoeven patiënten niet meer voor ieder vervolgconsult naar het ziekenhuis te komen. Met name voor chronische patiënten is dit een aangenaam alternatief.

Videoconsult in HiX

Het videoconsult is geen vervanging van telefonisch contact, maar een alternatief voor reguliere consulten. Sommige patiënten moeten meermaals per week in het ziekenhuis aanwezig zin voor een behandeling of consult. Door hen videoconsult aan te bieden als optie, maakt de zorginstelling het hen gemakkelijker, wat positieve gevolgen heeft voor de patiënttevredenheid.

Toekomstbestendige oplossing

Zorginstellingen beschikken met het videoconsult over een duurzame tool die bijdraagt tot de optimalisatie van logistieke processen in het ziekenhuis. Zij ontvangen immers minder patiënten fysiek in het ziekenhuis zelf. De techniek achter de videoconsults stelt artsen ook in staat om face-to-face met artsen van andere zorginstellingen te overleggen. Voor intern overleg is een Skype for Business-integratie mogelijk.

Face-to-face contact

Een van de voordelen van het videoconsult is dat artsen hun patiënt daadwerkelijk kunnen zien. Hierdoor kunnen zij een betere inschatting maken van de fysieke en mentale toestand van de patiënt. De patiënt ervaart zulke face-to-face contacten ook als een aangenamer alternatief voor louter telefonisch contact.

Toekomstgerichte oplossing

Dankzij HiX en de geïntegreerde innovatieve functionaliteiten zoals het videoconsult, beschikt de zorginstelling over een toekomstgerichte oplossing. Zodra de regelgeving rond videoconsult nader gedefinieerd is, zullen zorginstellingen die met HiX werken klaar zijn om deze vernieuwende manier van consultvoering als eerste te hanteren.

Voordelen

  • Klaar voor de toekomst
  • Minder reistijd voor de patiënt
  • Face-to-face contact
  • Duurzame tool voor logistieke optimalisatie

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

GP0|#c51929e1-f555-44da-b38d-803700710e4b;L0|#0c51929e1-f555-44da-b38d-803700710e4b|Videoconsult;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#6a3d9932-cccd-4e57-97f8-da398995dd22;L0|#06a3d9932-cccd-4e57-97f8-da398995dd22|Zorgportaal

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd