Gegevensuitwisselinghttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/209/GegevensuitwisselingGegevensuitwisseling

 

 

Gegevensuitwisselinghttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/209/GegevensuitwisselingGegevensuitwisseling

​ChipSoft ondersteunt de uitwisseling van gegevens tussen afdelingen, zorgorganisaties, (overheids)instanties en patiënten op uiteenlopende manieren. Dit is zelfs het geval voor zorginstellingen die werken met een ander ZIS/EPD dan HiX.

Gegevensuitwisseling met HiX

ChipSoft ziet het als haar missie om voorop te gaan in de ondersteuning van de gezondheidszorg voor relevante (de facto) standaarden, normen en integratieprofielen. Het integratieplatform van ChipSoft biedt ondersteuning voor alle relevante HL7 versie 2 en 3 berichten, EDIFACT en DICOM messages. Alle gangbare events worden door HL7 versie 2 ondersteund; HL7 versie 3 wordt ingezet voor de externe communicatie zoals medicatieberichten, rapportage t.b.v. bevolkingsonderzoek of aanleveringen.

Standaarden

Waar deze van toepassing zijn, worden IHE-integratieprofielen ondersteund. Diverse ondersteunende (de facto) standaarden, zoals die ten behoeve van single sign-on (SAML-federatie) en visuele integratie worden toegepast. Daarnaast maakt ChipSoft gebruik van diverse (de facto) standaarden op het gebied van database connectivity.

Koppelingen

Het integratieplatform biedt daarnaast volop mogelijkheden voor de ontwikkeling van specifieke (al dan niet op standaarden gebaseerde) koppelingen door de zorginstelling zelf. Deze kunnen ondersteund worden door ChipSoft maar dit is geen vereiste. Alle beschikbare informatie kan vanuit HiX via koppelingen ter beschikking worden gesteld aan andere systemen en vice versa. Naast peer-to-peer koppelingen kunnen ook koppelingen op basis van webservices worden gerealiseerd.

COMEZ communicatieserver

ChipSoft heeft een zelf ontwikkelde communicatieserver, de COMEZ. Hiermee wordt informatie tweezijdig uitgewisseld tussen HiX en aanwezige deelsystemen. Afhankelijk van de configuratie kan de COMEZ ook informatie uitwisselen tussen verschillende deelsystemen onderling. Bovendien kan de server ten behoeve van bijvoorbeeld ordercommunicatie en patiëntgerichte informatieverstrekking alle binnen het ziekenhuis gegenereerde uitslagen en resultaten bufferen in de door COMEZ beheerde databases. Hierdoor hoeven de informatieaanvragen niet meer aan de deelsystemen zelf te worden gericht.

Zorgplatform

Met Zorgplatform faciliteert ChipSoft een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg. Elke zorgaanbieder kan zich aansluiten, van ziekenhuizen tot huisartsen en van thuiszorgorganisaties tot zelfstandige behandelcentra en GGZ-aanbieders. Zorgplatform ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en kunnen aansluiten ongeacht welk ZIS/EPD, HIS of platform voor thuismonitoring ze gebruiken.

Authenticatie

ChipSoft levert integratie met Active Directory en SAML-federatie ten behoeve van single sign-on. Daarnaast zijn koppelingen met eID beschikbaar, net als koppelingen met systemen voor biometrische authenticatie.

Voordelen

  • Flexibele maar veilige mogelijkheden tot uitwisseling
  • Informatie uitwisselen met andere zorgactoren, patiënten …

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

GP0|#1fa314c9-7dd8-4ccf-a0fe-26b8446720d3;L0|#01fa314c9-7dd8-4ccf-a0fe-26b8446720d3|Samenwerking;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#0410f960-d28f-42bc-9948-ad716f1bb7b1;L0|#00410f960-d28f-42bc-9948-ad716f1bb7b1|Koppelen;GP0|#aef08880-e07e-4672-bea0-5f5107b9ed8f;L0|#0aef08880-e07e-4672-bea0-5f5107b9ed8f|Zorgplatform

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd