Zorgverlenersportaalhttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/215/ZorgverlenersportaalZorgverlenersportaal

 

 

Zorgverlenersportaalhttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/215/ZorgverlenersportaalZorgverlenersportaal

​Het Zorgverlenersportaal van ChipSoft versterkt de samenwerking tussen ziekenhuizen enerzijds en eerstelijnszorgverleners anderzijds. Zorgpartners als huisartsen, tandartsen en kinesisten zijn nauwer verbonden met de organisatie. De verschillende zorgprofessionals zijn steeds optimaal geïnformeerd over de patiënt.

Zorgverlenersportaal en HiX

Het geïntegreerde Zorgverlenersportaal biedt externe zorgverleners uiteenlopende mogelijkheden om rechtstreeks in HiX gegevens in te zien, aan te vullen en te wijzigen. De responsieve layout zorgt ervoor dat het portaal beschikbaar is op alle denkbare devices. Zo kan de zorgverlener waar en wanneer dan ook zorg bieden.

Verwijzingen inplannen

Via het Zorgverlenersportaal in HiX kunnen eerstelijnszorgverleners bij het verwijzen van een patiënt hun opmerkingen en eventuele verwijsbrief digitaal bezorgen aan de zorgorganisatie. Ze kunnen ook meteen eenvoudig de poliklinische afspraak voor de patiënt inplannen in de agenda van de specialist in het ziekenhuis. Dankzij deze handige functionaliteit zullen eerstelijnszorgverleners sneller geneigd zijn om door te verwijzen naar de zorginstelling waarmee ze via het portaal verbonden zijn. Deze zal op haar beurt meer patiënten mogen verwelkomen.

Optimaal geïnformeerd

Dankzij het portaal zijn bovendien de behandelaars in de zorgorganisatie optimaal geïnformeerd. Brieven evenals conclusies en opmerkingen van de verwijzers zijn onmiddellijk digitaal beschikbaar. Dit is mogelijk omdat het portaal volledig is geïntegreerd in het EPD. Aangezien de eerstelijnszorgverleners afspraken meteen in de agenda van de specialist inplannen, krijgen uw medewerkers bovendien meer ademruimte en werkt uw organisatie efficiënter.

Complementair aan deze ontwikkeling is er eveneens het geïntegreerde Patiëntenportaal, waarmee patiënten onder andere (onderdelen van) hun dossier inzien, gegevens aanvullen en verwijsafspraken inplannen.

Voor de artsen van de zorginstelling is er de specialistenapp, waarmee ze gegevens inzien en invoeren vanop elke locatie.

Voordelen

  • Betere samenwerking met de eerste lijn
  • Meer doorverwijzingen naar uw zorgorganisatie
  • Verwijsbrieven digitaal beschikbaar
  • Optimaal geïnformeerde behandelaars.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

GP0|#988b1830-2eb4-4b38-b626-a90af500c58a;L0|#0988b1830-2eb4-4b38-b626-a90af500c58a|EPD;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#181f6930-95b0-4de9-a022-e92131099501;L0|#0181f6930-95b0-4de9-a022-e92131099501|E-Health;GP0|#041c8501-fdc0-40d0-8f79-dcb4799cdafe;L0|#0041c8501-fdc0-40d0-8f79-dcb4799cdafe|Zorgverlenersportaal

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd