Geriatriehttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/30/GeriatrieGeriatrie

 

 

Geriatriehttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/30/GeriatrieGeriatrie

HiX ondersteunt alle processen rondom de geriatrische zorg met een intelligent en flexibel EPD. Hiermee beschikken artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel direct over alle relevante informatie en intelligente registratiemogelijkheden.

Geriatrie binnen HiX

Binnen het geriatriedossier in HiX worden op basis van de verwijsvraag of het soort consult een aantal voorgedefinieerde anamneseformulieren aangeboden, zoals een formulier voor de cognitieve analyse, een formulier voor vallen en/of mobiliteit en een formulier voor een medicatie review.

Door de vele en complexe problemen binnen de geriatrie is voor het lichamelijk onderzoek een breed scala aan (anatomisch opgebouwde) formulieren uitgewerkt en beschikbaar. De gestructureerde vragen voor de conclusie en het beleid zijn uitgebreid met de vier assen uit de richtlijn CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie: de somatische, psychische, functionele en sociale as, inclusief de samenhang, interacties en cumulaties.

De registratie van scoreformulieren vormt een belangrijk onderdeel van de verslaglegging binnen de geriatrie. De scores die automatisch worden berekend vanuit de vragen, kunnen voor de verschillende scorelijsten eventueel tubulair of grafisch worden weergegeven. Er zijn grofweg drie categorieën waar de scoreformulieren onder vallen. Te weten: mobiliteit, cognitie en algemene conditie.

Rolgerichte view

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op het EPD. Hierdoor heeft iedere behandelaar direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Ideaal voor het eigen werkproces, maar ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); de bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd.

Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars gegevens registeren en eenvoudig daarnaast de vorige registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast.

Innovatieve tools

HiX voorziet zorgverleners van innovatieve tools, zoals snelteksten en het aanbieden van ‘zorgvragen’, die de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt direct tonen. Daarnaast biedt HiX een structuur om de gegevens op de juiste manier vast te leggen, waardoor de gegevens eenvoudig te filteren zijn.

Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Bovendien zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

Richtlijnen

HiX ondersteunt internationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via E-health het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Uw voordelen

• Vakinhoudelijke content 
• Optimaal overzicht
• Uniformiteit en efficiëntie in registraties
• Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
• Werkprocesondersteuning
• Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl


GP0|#51bef5a1-6eaf-42a3-8b23-9e0b3ccb5bb7;L0|#051bef5a1-6eaf-42a3-8b23-9e0b3ccb5bb7|Geriatrie;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd