Informatiebeveiliginghttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/34/InformatiebeveiligingInformatiebeveiliging

 

 

Informatiebeveiliginghttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/34/InformatiebeveiligingInformatiebeveiliging

HiX ondersteunt zorgorganisaties bij het voldoen aan alle relevante wetten, regels, richtlijnen en NEN-normen omtrent informatiebeveiliging en gegevensbescherming in de zorg. HiX is bovendien CE-gecertificeerd. Ook dit draagt eraan bij dat de veiligheid van informatie en privacy van patiënten te allen tijden is gewaarborgd. 

WBP en NEN

HiX ondersteunt zorgorganisaties op vele manieren om op de juiste wijze invulling te geven aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de NEN-normen voor de zorg. Zo beschikt HiX over betrouwbare dataopslag en geeft het middels een uitgebreide rechtenstructuur gehoor aan alle privacy-aspecten die uit de WGBO voortkomen. Inzagerechten op gegevens worden bijvoorbeeld uitgegeven op basis van een behandelrelatie.

Logging

Vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de patiënt recht om te weten wat er met zijn gegevens gebeurt. De patiënt moet zijn gegevens kunnen inzien en bezwaar kunnen maken tegen inzage in zijn gegevens. Ook kan hij te allen tijde aangeven dat hij niet wenst dat zijn gegevens worden ingezien door anderen dan de eigen behandelaar. In dit geval zullen andere zorgverleners een ‘noodprocedure’ moeten starten bij het opvragen van de gegevens en aangeven waarom de gegevens van de patiënt geraadpleegd worden. Door uitgebreide loggingsmogelijkheden is altijd na te gaan welke gebruiker welke gegevens heeft ingezien.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.


GP0|#3f992f72-1d22-499c-a036-3fc032bbc496;L0|#03f992f72-1d22-499c-a036-3fc032bbc496|Informatiebeveiliging;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#554628c9-e45e-45c1-a395-14f0b9f50a05;L0|#0554628c9-e45e-45c1-a395-14f0b9f50a05|Wet- en regelgeving;GP0|#d4aa712a-a3c6-4596-ba88-75168d0d2657;L0|#0d4aa712a-a3c6-4596-ba88-75168d0d2657|Privacy

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd