Keel Neus Oor (KNO)https://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/39/Keel-Neus-Oor-KNOKeel Neus Oor (KNO)

 

 

Keel Neus Oor (KNO)https://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/39/Keel-Neus-Oor-KNOKeel Neus Oor (KNO)

HiX biedt optimale ondersteuning voor alle  medewerker op de KNO-afdeling. Het zorgt dat gegevens tijdens het het werkproces efficient in het EPD worden vastgelegd en toont altijd direct de benodigde, relevante informatie aan de gebruiker.

KNO binnen HiX

De KNO is bij uitstek een afdeling die werkt vanuit een klachtgerichte insteek. Naast de snelle beschikbaarheid van beelden en gegevens uit gekoppelde apparatuur, zijn alle zorgvragen voor deze discipline volledig uitgewerkt. Vanuit  de intelligentie formulieren en het gebruik van sjablonen om gegevens op gestructureerde vast te leggen, worden zorgverleners optimaal ondersteund. Daarbij is onderscheid tussen de registraties voor volwassenen en kinderen. Bij de registraties is een veelheid aan tekeningen en afbeeldingen aanwezig om de locatie van de klacht nauwkeurig  in kaart te brengen.

Rolgerichte view

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op het EPD. Hierdoor heeft iedere behandelaar direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Ideaal voor het eigen werkproces, maar ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); de bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd.

Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars gegevens registeren en eenvoudig daarnaast de vorige registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast.

Innovatieve tools

HiX voorziet zorgverleners van innovatieve tools, zoals snelteksten, sjablonen en het aanbieden van ‘zorgvragen’, die de juiste vraagstelling op basis van de klacht van de patiënt direct tonen. Daarnaast biedt HiX een structuur om de gegevens op de juiste manier vast te leggen, waardoor de gegevens eenvoudig te filteren zijn.

Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren en managementinformatie. Bovendien zorgt HiX voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie. Zo wordt bij het afhandelen van een ICC-order automatisch de juiste verrichting opgevoerd.

Richtlijnen

HiX ondersteunt internationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via E-health het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners acties of informatie voor de patient uitzetten naar het patienten portaal.  Daarnaast kunnen zij  thuis of onderweg online het EPD inzien, uitslagen bekijken en opdrachten uitzetten. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Voordelen:

• Vakinhoudelijke content 
• Optimaal overzicht
• Uniformiteit en efficiëntie in registraties
• Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
• Werkprocesondersteuning
• Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


GP0|#61be6949-a424-46cd-a89d-73801a85a7f4;L0|#061be6949-a424-46cd-a89d-73801a85a7f4|Keel-, Neus- & Oorheelkunde;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd