Neurologiehttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/54/NeurologieNeurologie

 

 

Neurologiehttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/54/NeurologieNeurologie

HiX ondersteunt alle medewerkers en processen op de afdeling Neurologie. Het zorgt dat elke behandelaar direct over de relevante gegevens van de patiënt beschikt en biedt handige tools die de registratiedruk minimaliseren.

Neurologie binnen HiX

HiX biedt neurologen slimme ondersteuning bij de registratie van zorgvragen rondom onder meer de algemene neurologie, neurovasculaire en neuromusculaire ziekten, bewegingsstoornissen, hoofdpijn, geheugenstoornissen, wegrakingen en de valpoli.

Om de verschillende rollen binnen de neurologie te ondersteunen bij hun verslaglegging wordt gebruikgemaakt van verschillende methodes. Zo is in het Neurologie dossier voorzien in zowel een vrije tekstinvoer (waarbij gebruikers zelf standaardteksten kunnen aanmaken indien gewenst), maar zijn ook voorgedefinieerde invulformulieren beschikbaar. In deze formulieren wordt de neuroloog ondersteund om gestructureerd het consult te doorlopen en te verslaan.

Vanuit de registraties worden automatisch de juiste gegevens verzameld en de scorelijst(en) gevuld. Denk hierbij aan de Frontal assesment battery, de Mini mental state examination en/of de Glasgow-coma scale/EMV. Door het automatisch overnemen van gegevens verlaagt de registratielast. Ook kunnen eenvoudig onderzoeksaanvragen gedaan worden en opdrachten worden gegeven via HiX. Daarnaast faciliteert HiX de landelijke registraties, zoals de CVAB en DPIA. Door aan de bron gegevens in te vullen zal de last van het daadwerkelijk  invullen van de benodigde gegevens voor de aanlevering minimaal zijn.

Rolgerichte view

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op het EPD. Hierdoor heeft iedere behandelaar direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Ideaal voor het eigen werkproces, maar ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); de bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd.

Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars gegevens registeren en eenvoudig daarnaast de vorige registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast.

Innovatieve tools

HiX voorziet zorgverleners van innovatieve tools, zoals snelteksten en het aanbieden van ‘zorgvragen’, die de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt direct tonen. Daarnaast biedt HiX een structuur om de gegevens op de juiste manier vast te leggen, waardoor de gegevens eenvoudig te filteren zijn.

Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Bovendien zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

Richtlijnen

HiX ondersteunt internationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via E-health het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Voordelen

• Vakinhoudelijke content 
• Optimaal overzicht
• Uniformiteit en efficiëntie in registraties
• Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
• Werkprocesondersteuning
• Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.

GP0|#a06a541e-1bf8-4c80-9e05-68d23207084c;L0|#0a06a541e-1bf8-4c80-9e05-68d23207084c|Neurologie;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd