Obstetriehttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/56/ObstetrieObstetrie

 

 

Obstetriehttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/56/ObstetrieObstetrie

HiX ondersteunt de eerste-, tweede- en derdelijns verloskundige zorg met één geïntegreerd EPD, waarin het gehele proces van de intake tot en met partus en nacontrole is geborgd met intelligente en efficiënte inzage- en registratiemogelijkheden.

Obstetrie in HiX

Zowel voor de intake, zwangerschapcontroles als de partus reikt HiX tools aan die de verloskundige/gynaecoloog op efficiënte wijze ondersteunen. Zo zijn tijdens de controles alle relevante gegevens, zoals de uitgerekende datum, allergieën, labgegevens en obstetrische gegevens inzichtelijk in de zwangerschapskaart en direct op het voorblad van het dossier.

Geïntegreerde CTG

Daarnaast biedt HiX een geïntegreerde CTG-functionaliteit, waarmee de zwangere en haar foetus(en) gemonitord worden tijdens de zwangerschap en de partus. Vanuit deze geïntegreerde CTG-functionaliteit hebben de zorgverleners toegang tot alle overige dossiergegevens, zoals zwangerschapskaarten, medicatie  en uitslagen en hebben zij de mogelijkheid events te registreren.

PRN en PERIDOS

De volledige PRN-dataset is verweven in HiX; de voor PRN relevante gegevens worden gedurende de gehele zwangerschap als onderdeel van het werkproces vastgelegd en door HiX automatisch verzameld en vooringevuld in het aanleverformulier. Ook de aanlevering van PWD-spoedberichten aan ziekenhuizen is geïntegreerd in HiX en hetzelfde geldt voor de aanlevering aan PERIDOS.

Beslisondersteuning

HiX biedt voor verscheidene tools om de verloskundige zorg optimaal te ondersteunen. Met behulp van de diverse intelligente registratieformulieren worden bijvoorbeeld op basis van beslisregels vervolgstappen aangeboden. Denk hierbij aan het automatisch aanbieden van het VMIS-stappenplan bij een positief antwoord op de vraag of de zwangere rookt. Hierdoor helpt HiX de verloskundige om de zwangere vrouw zo snel mogelijk te laten stoppen met roken.

Zwangerschapskaart

Bij elke controle wordt gebruikgemaakt van een zwangerschapskaart waarbij, indien mogelijk, gegevens hergebruikt worden en er een overzicht gepresenteerd wordt van de eerdere controles. Ook biedt HiX ondersteuning door de conclusie en het beleid dat in de zwangerschapskaart is vastgelegd bij de kerngegevens op het voorblad te presenteren. Zo zijn deze voor iedere betrokkene – ongeacht de ‘zorglijn’- direct in beeld zonder dat de zwangerschapskaart geopend hoeft te worden. Wil de verloskundige de zwangerschapskaart wél openen, dan kan deze eenvoudig gefilterd worden op registraties uit de eerste, tweede en derde lijn.

Rolgerichte view

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op het EPD. Hierdoor heeft iedere behandelaar direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Ideaal voor het eigen werkproces, maar ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); de bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd.

Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars gegevens registeren en eenvoudig daarnaast de vorige registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast.

Innovatieve tools

HiX voorziet zorgverleners van innovatieve tools, zoals snelteksten en het aanbieden van ‘zorgvragen’, die de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt direct tonen. Daarnaast biedt HiX een structuur om de gegevens op de juiste manier vast te leggen, waardoor de gegevens eenvoudig te filteren zijn.

Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Bij het vastleggen van de zwangerschap, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Bovendien zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

Richtlijnen

HiX ondersteunt internationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

E-health

HiX biedt diverse mogelijkheden om via eHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Uw voordelen

• Vakinhoudelijke content 
• Optimaal overzicht
• Uniformiteit en efficiëntie in registraties
• Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
• Werkprocesondersteuning
• Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.

GP0|#f6758cf2-b3f6-47ca-a6f2-da4da9b90bbb;L0|#0f6758cf2-b3f6-47ca-a6f2-da4da9b90bbb|Obstetrie;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#4f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081;L0|#04f0556ff-ba79-414b-85b4-17d71b6d3081|Standaard content;GP0|#f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100;L0|#0f1ac6db0-05b0-4cb8-b115-08a1dd366100|Smart health

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd