Samenwerkinghttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/71/SamenwerkingSamenwerking

 

 

Samenwerkinghttps://www.chipsoft.nl/hix-abc/artikel/71/SamenwerkingSamenwerking

​U wilt zo goed mogelijk transmuraal samenwerken met andere zorgaanbieders. Tegelijkertijd wilt u de samenwerking tussen de zorgprofessionals in uw eigen organisatie optimaal faciliteren én wilt u zoveel mogelijk samenwerken met de patiënt. HiX biedt voor nagenoeg alle manieren van samenwerking de ideale ondersteuning.

Samenwerking en HiX

HiX laat u optimaal gegevens uitwisselen met al uw partners in de keten. U wisselt snel en gestructureerd patiëntgegevens uit met zorgaanbieders in de eerste, tweede en derde lijn. HiX ondersteunt (inter)nationale standaarden, zodat alle gegevens uit het EPD gestructureerd kunnen worden overgedragen. HiX biedt voor iedere samenwerkingsvorm – denk aan een (naderende) fusie, shared care of ketenzorg - veilige opties om onderling data uit te wisselen. Dit hebben we met Zorgplatform bovendien over de grenzen van HiX heen getild. Er wordt altijd rekening gehouden met alle denkbare privacyaspecten.

HiX in de regio

Door de verspreiding van het zorgaanbod wordt de samenwerking rondom de patiënt tussen eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg steeds belangrijker. Of het nu gaat om een enkele zorginstelling of een regio waarbij de volledige keten moet worden ondersteund, als enige leverancier bieden wij een volledig geïntegreerde oplossing waarmee u ‘eenmalige registratie aan de bron en meervoudig gebruik’ waarborgt. Daarnaast bieden wij met Zorgplatform een platform dat optimale gegevensuitwisseling tussen alle zorgaanbieders in de regio faciliteert, ongeacht het ICT-systeem dat zij gebruiken.

Samenwerken met de patient

Met het patiëntenportaal (en de Zelfservicekiosk) promoveert u uw patiënten tot partner. Via het portaal kunnen ze bijvoorbeeld vanuit huis afspraken inplannen, filmpjes met oefeningen bekijken, vragenlijsten invullen, contact onderhouden met hun behandelaar en eigen meetresultaten toevoegen aan het EPD. Dit ontlast uw medewerkers en patiënten ervaren het als een prettige service om zelf aan hun behandeling te kunnen bijdragen.

Binnenshuis samenwerken

HiX biedt de ideale voorwaarden voor een goede en efficiënte samenwerking tussen de zorgprofessionals binnen uw zorgorganisatie. Alle informatie die wordt vastgelegd, is direct beschikbaar voor elke behandelaar van de patiënt. Zorgverleners beschikken altijd over de bevindingen en conclusies van hun (medische en paramedische) collega’s. Dit zorgt voor een efficiënte overdracht van (patiënt)informatie tussen zorgprofessionals.

Voordelen

• Optimaal gegevens uitwisselen met ketenpartners
• Promoveer patiënten tot partners
• Efficiënte samenwerking tussen zorgprofessionals binnen uw organisatie

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.


GP0|#1fa314c9-7dd8-4ccf-a0fe-26b8446720d3;L0|#01fa314c9-7dd8-4ccf-a0fe-26b8446720d3|Samenwerking;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#aef08880-e07e-4672-bea0-5f5107b9ed8f;L0|#0aef08880-e07e-4672-bea0-5f5107b9ed8f|Zorgplatform;GP0|#3a3a7748-df34-4b8a-9ec5-1c46c672a24b;L0|#03a3a7748-df34-4b8a-9ec5-1c46c672a24b|Zelfservicekiosk;GP0|#db65aec2-6a90-4267-a20c-e819918cd7bf;L0|#0db65aec2-6a90-4267-a20c-e819918cd7bf|Patiëntenportaal

 RelatedItems

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd