• 20 januari 2016 -

  ​Het Albert Schweitzer ziekenhuis is een langdurige samenwerking aangegaan met EPD-leverancier ChipSoft. Het Elektronisch Patiënten Dossier (HiX) brengt de kwaliteit en veiligheid van zorg naar een nog hoger niveau.


  Peter van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur: “Wij willen de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van onze zorg continu verbeteren. Hiervoor is vergaande automatisering van werk- en zorgprocessen noodzakelijk. Het EPD van ChipSoft helpt ons om op vernieuwende wijze zo snel, goed, veilig en efficiënt mogelijk in de zorgbehoefte van onze patiënten te voorzien. We kiezen voor HiX vanwege de hoge kwaliteit en steeds nauwere samenwerking met ziekenhuizen in de regio, die ook met ChipSoft samenwerken of dit nog gaan doen.”


  Totaaloplossing

  De geïntegreerde totaaloplossing van ChipSoft is een organisatiebreed en toekomstbestendig systeem dat alle werkprocessen rondom de patiëntenzorg ondersteunt en stroomlijnt, van afspraken, opname, spoedeisende hulp en operatieproces tot verpleegkundige activiteiten en zorgadministratie. Informatie is altijd en locatieonafhankelijk beschikbaar voor geautoriseerde gebruikers. Hierdoor worden zorgverleners optimaal ondersteund bij het werkproces. Voor patiënten betekent het EPD dat zij in de toekomst inzage krijgen in hun eigen dossier en afspraken kunnen maken via het zorgportaal van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

  Het invoeren van het EPD is een grootscheepse operatie. Zo’n 2500 medewerkers gaan in 2017 met het nieuwe EPD werken.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd