• 28 april 2016 -

  ​Europese expansie ChipSoft krijgt gestalte

  Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) in Genk is het eerste Belgische ziekenhuis dat het ZIS/EPD van ChipSoft - HiX - ziekenhuisbreed in gebruik neemt. Hiermee krijgt de Europese expansiedrift van ChipSoft snel gestalte.


  HiX is voor het ZOL de ideale partner voor de invulling van hun strategische keuze. Erwin Bormans, algemeen directeur van het ZOL: “Onze minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, zet nadrukkelijk in op digitalisering binnen de zorg. Zij stuurt er onder meer op aan dat ieder ziekenhuis in 2018 een EPD gebruikt dat de huidige papieren dossiervoering vervangt. Met de keuze voor de geïntegreerde totaaloplossing van ChipSoft profileren wij ons als voorloper.”


  Voordelen patiënt

  Voor de patiënten van het ZOL levert de overschakeling naar het nieuwe elektronisch patiëntendossier de nodige voordelen op, stelt Erwin Bormans. “Alle gegevens staan in één systeem. Er zijn dus geen -foutgevoelige - koppelingen met andere systemen nodig en patiënten hoeven niet telkens hun verhaal opnieuw te vertellen als zij bij andere zorgverleners terechtkomen. Ook de patiëntveiligheid verhoogt met het EPD, omdat de gegevens vanuit diverse bronnen en diensten in één dossier gecentraliseerd staan.”


  Nieuwe fase ChipSoft

  De stap naar België is kenmerkend voor de nieuwe fase waarin ChipSoft zich bevindt. Algemeen directeur Hans Mulder: “We willen met onze organisatie steeds meer de switch maken van marktleider naar leider in de markt. ChipSoft groeit als organisatie en ontwikkelt zich als strategisch partner voor wat betreft zorg-ICT. We zetten vol in op het uitbreiden van onze teams, zodat we onze klanten blijven voorzien van de beste ondersteuning.”


   

   

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd