• 5 oktober 2016 -

  De bezoekers van onze Gebruikersdag Medicatie & Apotheek op 4 oktober in Apeldoorn blikken terug op een interessante dag. In de evaluatie gaven ze aan dat ze nieuwe inzichten hebben verkregen rondom medicatie- en apotheekprocessen.


  Meer dan 100 zorgprofessionals van ChipSoft-ziekenhuizen uit heel Nederland waren 4 oktober in de Apenheul voor de jaarlijkse Gebruikersdag Medicatie & Apotheek. Ze werden door onze experts bijgepraat over de ICT-ontwikkelingen binnen hun vakgebied en konden vragen stellen en hun ICT-wensen en -behoeften uiten. Er was bovendien volop ruimte om ervaringen en tips uit te wisselen met vakgenoten. 


  Samen doen

  “Ik vond het inhoudelijk een hele goede dag”, zei bezoekster Rita Geisler (applicatiebeheerder bij Rivas Zorggroep) direct na afloop in De St@art. “Nog belangrijker is dat er werd geluisterd en we met elkaar nadenken over verbeteringen. Heel fijn, want als ziekenhuis en softwareleverancier moeten we dit samen doen. Deze gebruikersdag is hiervoor ideaal.”


  Poliklinisch apotheeksysteem

  Michiel Duyvendak, een van de voorzitters van de Gebruikersgroep Medicatie & Apotheek en ziekenhuisapotheker bij de Antonius Zorggroep in Sneek, opende ’s morgens het inhoudelijke programma. Vervolgens lichtten ChipSoft-consultants en -ontwikkelaars de huidige en toekomstige ontwikkelingen van onze medicatie- en apotheeksoftware uit. Zij informeerden de aanwezigen over handige nieuwe functionaliteiten en over de voortgang van grotere projecten, zoals het nieuwe poliklinische apotheeksysteem waarmee het BovenIJ ziekenhuis begin 2017 de primeur heeft.


  Add-on bekostiging 2017

  Andere highlights waren de presentaties van Medisch Manager Apotheek Bjorn Brassé van het Elkerliek Ziekenhuis en Landelijk Implementatiecoördinator Add-on 2017 Pieter Hooftman. Brassé vertelde hoe het Elkerliek de nieuwe NIV-richtlijn antitrombotisch beleid (2015) in HiX heeft geïntegreerd en Hooftman ging in op de impact van de nieuwe bekostiging voor intramurale geneesmiddelen. Met name het laatste onderwerp leidde tot veel vragen en interactie met de bezoekers.


  Levendige onderbreking

  Een korte rondleiding door de zonnige Apenheul vormde een levendige onderbreking van het medicatie- en apotheekgeweld. ’s Middags volgden sessies die dieper ingingen op ‘Rules’, ‘Bereidingen/Oncologie’ en ‘EVS/PDMS’. Evenals de bezoekers kijken we bij ChipSoft terug op een zeer vruchtbare gebruikersdag. We proberen de concrete wensen, verwachtingen en behoeftes die we van onze gebruikers hebben ontvangen zo snel mogelijk te verwerken. Tot volgend jaar op donderdag 12 oktober 2017!

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd