• 18 december 2016 -

    Het Bravis ziekenhuis heeft met succes een pilot met de Zelfservicekiosk afgerond. Patiënten in het Bravis Moeder & Kindcentrum, waar de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde en spreekkamers van de 1elijns verloskundige praktijken zijn gehuisvest, konden zich afgelopen periode via deze kiosk aanmelden voor hun afspraak, zonder tussenkomst van een polikliniekmedewerker. Liefst 85% van de 322 ondervraagde patiënten gaf aan tevreden te zijn.


    De pilot was een gezamenlijk initiatief van het Bravis ziekenhuis en leveranciers Zorgkiosken (hardware) en ChipSoft (software). Arnoud Slooff, zorggroepmanager van het Bravis ziekenhuis: “Bravis heeft ingezet op het verder digitaliseren van zorgprocessen om zo patiënten meer regie over hun zorg te geven. Het inzetten van een Zelfservicekiosk zorgt voor een doelmatiger proces voor zowel de patiënt als de zorgverlener. De zorgverlener ziet na het aanmelden direct in het Elektronisch Patiënten Dossier of een patiënt aanwezig is, de patiënt hoeft minder lang te wachten en de polikliniekmedewerkers kunnen zich richten op de complexere werkzaamheden. Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden van deze oplossing en zijn voornemens om deze ook op andere polklinieken in het Bravis ziekenhuis te gaan inzetten.”
    Monique Hoonings, teamleider van het Bravis Moeder & Kindcentrum “We kunnen de kiosk eigenlijk al niet meer missen.”

    Patiënten van het Bravis Moeder & Kindcentrum in Bergen op Zoom konden hun komst voor de polikliniek gynaecologie, het Echocentrum of voor één van de verloskundigen in het centrum digitaal bevestigen via de kiosk. Voor het eerst is in Nederland een dergelijke oplossing geïntegreerd in het EPD zonder koppelingen.

    Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd