• 1 maart 2017 -

  Geen ziekenhuis kan er nog omheen: het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional, afgekort VIPP. De software van ChipSoft biedt u alle functionaliteiten om in aanmerking te komen voor deze subsidie, die kan oplopen tot honderdduizenden euro’s. Hoe? Onze eHealth-expert Jeroen van der Aa beantwoordt zes veel gestelde VIPP-vragen.


  Hoe komt een ziekenhuis in aanmerking voor VIPP-subsidie?

  “Kort samengevat moet een ziekenhuis twee deelmodules, A en B, succesvol afronden. Dat gaat in fases. Module A gaat over gegevensuitwisseling met de patiënt en module B over gegevensuitwisseling met de patiënt rondom medicatie. Ik zal de voorwaarden en doelstellingen van die modules hier niet stuk voor stuk uitlichten, maar kan wel zeggen dat alle VIPP-doelstellingen te realiseren zijn met de reeds beschikbare software van ChipSoft.”


  Welke software is hier voor nodig?

  “Het belangrijkste is Zorgportaal, onze software die zowel zorgprofessionals als patiënten toegang geeft tot de juiste en meest actuele patiëntgegevens. Zorgportaal bevat bovendien een scala aan aanvullende functionaliteiten om uw processen te optimaliseren, bijvoorbeeld om online afspraken te maken, eConsults te voeren, online vragenlijsten in te vullen, zelfmetingen toe te voegen of patiënten hun eigen medische gegevens te laten downloaden.”


  Wat is de deadline?

  “De eerste VIPP-doelstellingen moeten halverwege volgend jaar zijn bereikt, de rest eind 2019. Misschien nog belangrijker: uiterlijk 31 maart dit jaar moet de subsidie officieel worden aangevraagd. Geen tijd te verliezen dus.”


  Hoe weet een ziekenhuis welke specifieke functionaliteiten het nog nodig heeft om de VIPP-doelstellingen te kunnen behalen?

  “Onze Key Accountmanagers kunnen een overzicht aanleveren van alle functionaliteiten die nog nodig zijn. Dit verschilt per ziekenhuis. De oplossing is soms eenvoudiger dan gedacht omdat reeds beschikbare functionaliteiten kunnen worden ingezet.”


  VIPP vereist gestandaardiseerd werken. Welke standaarden zijn voor deze regeling van belang?

  “Voor dit programma moet worden aangesloten bij landelijke standaarden. Denk aan de Basis Gegevensset Zorg (BGZ, van het programma Registratie aan de bron), de standaarden voor het medicatieproces (uit het programma Medicatieproces) en de standaarden voor uitwisseling met een PGO (het MedMij-programma). ChipSoft is momenteel nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van deze standaarden. Dit betekent dat ziekenhuizen met ChipSoft zeker voldoet aan de gestelde eisen.”


  Waar is meer informatie over VIPP te vinden?

  “De website www.vipp-programma.nl, onderdeel van de rijksoverheid, geeft actuele informatie over het programma. Het complete programmaplan is hier ook te downloaden. Voor gedetailleerde vragen over wat ChipSoft per module en per fase kan betekenen, raad ik aan contact op te nemen met de Key Accountmanager.”

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd