• 19 oktober 2017 -

    VieCuri Medisch Centrum is vrijdag 20 oktober met succes overgestapt op HiX, het elektronische patiëntendossier van softwareleverancier ChipSoft. Met deze geïntegreerde werkomgeving beschikt VieCuri over nieuwe en toekomstbestendige toepassingsmogelijkheden.


    VieCuri werkte sinds 2015 met een elektronische patiëntendossier van softwareleverancier ChipSoft. Dit is nu vervangen door HiX. Hoewel deze overgang minder omvangrijk is dan de ingebruikname van een totaal nieuw EPD, blijft het toch een omvangrijke en complexe exercitie die maanden voorbereiding heeft gevraagd. Daarbij hebben in de afgelopen periode ruim 2000 professionals een training gevolgd om het nieuwe systeem succesvol in gebruik te kunnen nemen.

    VieCuri is tevreden over de implementatie van het vernieuwde elektronisch patiëntendossier. Sjoerd Kaarsenmaker, orthopedisch chirurg en lid van de ICT-stuurgroep: “We hebben in een prettige samenwerking met ChipSoft een vernieuwd EPD neergezet, waarmee we zijn voorbereid op de ontwikkelingen in de toekomst. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen we in een volgende stap overal en op ieder moment beschikken over alle relevante patiëntinformatie en registratiemogelijkheden.”

    HiX is een totaaloplossing voor dossiervoering, workflowondersteuning, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth. Het programma biedt iedere zorgverlener van VieCuri ondersteuning op maat. Bovendien faciliteert HiX veilige gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen.

    Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd