• 19 december 2017 -

    Een selecte groep patiënten van het Westfriesgasthuis in Hoorn kan sinds kort beeldbellen met hun behandelaar. Door via hun online patiëntenportaal een videoconsult op te starten met hun behandelaar, hoeven deze patiënten niet meer voor ieder vervolgconsult naar het ziekenhuis te komen. Het Westfriesgasthuis biedt hiermee een extra service.


    Verpleegkundig specialist Hematologie Linda Luppens - De Graaf had vorige week de primeur met het videoconsult. “Door hevige sneeuwval kon een patiënt moeilijk naar het ziekenhuis komen. Gelukkig hadden we al samen met hem een videoverbinding opgezet, zodat ik hem alsnog kon zien en spreken. Dit is een enorme meerwaarde voor bepaalde patiënten en ik vind het fijn dat ik de patiënt face to face kan zien, eventueel met familieleden erbij.”

    Het videoconsult is geen vervanging van telefonisch contact, maar een alternatief voor reguliere consulten, benadrukt Linda Luppens - De Graaf: “Sommige patiënten komen nu twee keer in de week naar het ziekenhuis voor een behandeling of consult. Met een videoconsult kunnen wij hen ontlasten. Voor lichamelijk onderzoek komen zij nog steeds naar ons toe, maar voor vervolgconsulten waarbij geen fysieke behandeling nodig is, is beeldbellen voor deze groep patiënten een prettig alternatief.”

    De komende periode gaat het Westfriesgasthuis de inzet van beeldbellen opschalen op de Polikliniek Hematologie, maar ook op andere afdelingen. Daarna volgt een evaluatie en onderzoekt het ziekenhuis of beeldbellen ook een meerwaarde biedt voor andere groepen patiënten.

    Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd