• 29 januari 2018 -

  VIPP is hot. Ziekenhuizen nemen massaal deel aan het versnellingsprogramma om patiënten meer bij hun eigen zorg te betrekken. Ook het Albert Schweitzer ziekenhuis wil graag de VIPP-doelstellingen behalen. Beleidsadviseur Marjan van Maurik: “Ons ambitieniveau ligt op A3, maar we hebben ons ingeschreven voor A1 en A2. Daarvoor willen we eind 2018 geaccrediteerd zijn. Ambitieus, maar haalbaar.”


  Patiënt als partner

  “Wij hebben het VIPP-project opgehangen aan ons strategisch ziekenhuisbeleid, want bij Albert Schweitzer ziekenhuis geloven we al jaren heel sterk in de patiënt als partner. Voordat VIPP in het leven werd geroepen hadden we al een plan hoe we onze patiënten maximaal willen betrekken bij hun zorg. Daar hebben we concrete doelstellingen bij bepaald: patiënten laten meedenken, mee beslissen en mee verbeteren op alle niveaus, naar hun eigen behoefte en mogelijkheden.”


  Beter gesprek

  “Wij zien VIPP vooral als vehikel om te zorgen dat patiënten het portaal van HiX intensiever gaan gebruiken. Het portaal moet een centrale plek krijgen in het zorgproces, om professionals en patiënten te faciliteren in het voeren van goede gesprekken met elkaar. Want dáár gaat het ons om. Het goede gesprek is leidend, want daarmee verbeteren we de zorg.”


  Interessante vragen

  “Die uitdaging roept interessante vragen op. Hoe zorg je dat de patiënt geen informatie ziet die de dokter zelf eerst had willen vertellen? Hoe zorg je, als patiënten die informatie zien, dat artsen goed voorbereid zijn op een gesprek met een goed geïnformeerde patiënt? Dat zijn de vragen die ons nu bezighouden. Daarnaast moeten we natuurlijk ook oog blijven houden voor de patiënten die niet digitaal willen participeren.”


  Bewustwording creëren

  Om het portaal meer te laten leven, geven we momenteel veel informatie aan zorgverleners én patiënten. We organiseren bijeenkomsten met artsen en patiënten, peilen de behoeften van artsen en ontwikkelen een speciaal werkpakket voor verpleegkundigen en polimedewerkers. Ook willen we een campagne starten voor onze patiënten. Werken met een online portaal vraagt namelijk een andere manier van samenwerken, gesprekken voeren, plannen en informeren.”


  Patiënten stimuleren

  “Stap 1 is onze eigen zorgprofessionals in de goede ‘stand’ brengen. Als zij zien wat zij zelf met het portaal kunnen en hoe het patiënten helpt, kunnen zij de patiënten stimuleren en overtuigen het portaal te gebruiken. Wij merken namelijk dat patiënten het pas écht gaan gebruiken als hun behandelaar dit adviseert.”


  VIPP-auditor

  “Er moet nog een hoop gebeuren om voor het einde van dit jaar de VIPP-doelen te behalen, maar we zijn overtuigd dat we snel, samen met de patiënt, de stap van ‘bewustwording’ naar ‘actief gebruiken’ zullen zetten. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk. We laten een VIPP-auditor meekijken en proefaudits doen, zodat we tijdig tips krijgen en de VIPP-accreditatie niet mislopen.”


  Geschenk

  Door te kiezen voor een versnelde accreditatie houden we intern de druk op de ketel. Wat dat betreft is VIPP een handig hulpmiddel om onze eigen ambities te bereiken. Het is goed dat het er is, maar zonder VIPP hadden we precies hetzelfde gedaan als nu, denk ik. Daarom zien we de subsidie als een soort geschenk.”


  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd