• 11 maart 2018 -

  Tijdens het NHG congres op 17 november 2017 presenteerden wij HiX voor de huisartsenzorg. Veel huisartsen kwam hier op af. Onder hen hielden wij een enquête, waarin we vroegen naar de huidige ICT-ondersteuning in de huisartsenzorg. In aanloop naar de NedHIS-beurs, woensdag 14 maart, delen wij de antwoorden uit die enquête.


  Ruim 70% van de ondervraagden gaf aan dat zij met hun huidige ICT achterlopen en daardoor aansluiting missen met andere zorgaanbieders in de regio. Als opmerking werd hieraan toegevoegd: “Als huisartsen hebben wij jarenlang een voorsprong gehad qua elektronische dossiervoering op bijvoorbeeld ziekenhuizen, maar de huidige situatie is dat wij nu stil staan en ziekenhuizen ons voorbij zijn gestreefd” en  “Voor samenwerking heb ik nu steeds meer deeloplossingen nodig in plaats van geïntegreerde oplossingen.”

  Meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan dat het geïntegreerd kunnen meewerken door de patiënt aan hun behandeling een belangrijke meerwaarde is van het patiëntenportaal. Voorbeelden die genoemd worden: dossierinzage door de patiënt, invullen van geïntegreerde vragenlijsten ter voorbereiding of als onderdeel van de behandeling, dagboeken en metingen bijhouden. “Ik stoor mij aan het feit dat ik nu allerlei uitstapjes moet maken naar andere systemen om digitaal te kunnen communiceren met mijn patiënt. Daarnaast heb ik er allerlei administratieve handelingen voor nodig om deze correspondentie onderdeel te maken van het dossier.”


  HiX voor eerstelijnszorg

  Met HiX biedt ChipSoft volledige ondersteuning voor alle processen van de eerstelijnszorg-professionals. Hierbij wordt (her)gebruikgemaakt van krachtige tools die al jaren succesvol worden ingezet in bijvoorbeeld ziekenhuizen. Hiermee brengt ChipSoft ook alle innovaties uit de tweedelijn richting de eerstelijn. Denk hierbij aan patiëntportalen, apps, intelligente consultvoering, een samenwerkingsplatform, etc.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd