• 19 februari 2014 -

  Het Waterlandziekenhuis in Purmerend en ChipSoft slaan de handen ineen om de patiëntenzorg nóg verder te verbeteren. Naast dé zorgpartner voor de patiënt, wil het Waterlandziekenhuis ook dé samenwerkingspartner zijn voor huisartsen, (academische) ziekenhuizen en andere ketenpartijen. “Als wij onze rol als dé ketenpartner goed willen vervullen is een betrouwbaar (patiënten)informatiesysteem onontbeerlijk”, aldus Michel Galjee, voorzitter van de raad van bestuur van het Waterlandziekenhuis.


  “Gezien de huidige wet- en regelgeving op het gebied van zorg-ICT en de steeds scherpere eisen die hieraan gesteld worden, is het voor ons heel belangrijk dat ChipSoft een bewezen systeem heeft”, licht bestuursvoorzitter Michel Galjee de keuze verder toe. “Wij verwachten met het nieuwe ZIS/EPD - HiX - de informatievoorziening rond het (patiënten)proces verder te optimaliseren, waardoor de medewerkers die bij dit proces en de zorg voor de patiënt betrokken zijn optimaal geïnformeerd zijn.”


  Toekomstbestendig

  Het Waterlandziekenhuis oriënteerde zich eind 2013 op een nieuw ZIS/EPD. Na een marktverkenning kwam de software van ChipSoft als beste uit de bus. “De keuze voor ChipSoft was vooral geënt op het toekomstbestendig maken van onze informatiesystemen. De continuïteit die Chipsoft kan bieden sluit hierop aan. Ze waren snel met hun informatie, waren streng wat betreft de eisen aan zichzelf, maar ook streng in wat ze van de organisatie verwachten om de implementatie van het systeem succesvol te laten verlopen. We weten nu precies wat we van elkaar mogen verwachten. Gezien de enorme operatie die ons te wachten staat wekt dat vertrouwen”, aldus Michel Galjee.


  HiX

  Het nieuwe ZIS/EPD van ChipSoft kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit. Zowel individuele als samenwerkende zorginstellingen werken met HiX in één EPD, op vaste én mobiele devices. Het is het eerste echte ketendossier in Nederland. Daarbij staat de patiënt centraal en profiteren de zorgverleners van tijdbesparende oplossingen. Doordat dit ZIS/EPD ook op de nieuwste devices inzetbaar is en voortdurend wordt verbeterd aan de hand van de nieuwste inzichten en technologieën, zijn zorginstellingen met HiX verzekerd van een state of the art totaaloplossing. Een oplossing, die veilige patiëntenzorg door alle ketenpartners faciliteert.


  Over het Waterlandziekenhuis

  Het Waterlandziekenhuis wil voor de patiënt dé zorgpartner op het gebied van ziekenhuiszorg zijn in de regio Waterland. Patiënten kunnen met alle zorgvragen terecht in het Waterlandziekenhuis. Daarnaast wil het Waterlandziekenhuis ook dé partner zijn in de samenwerking met huisartsen, (academische) ziekenhuizen, en andere ketenpartijen.

  Betrokken en mensgerichte zorg staat in het Waterlandziekenhuis voor ondernemende zorg waarbij patiënten snel terecht kunnen met korte wacht- en toegangstijden in een open en gastvrije sfeer. Persoonlijke aandacht, het bieden van een patiëntvriendelijke en veilige omgeving en hulpvaardige medewerkers staan hierbij centraal.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd