• 10 februari 2014 -

  De receptenblokjes van het Röpcke Zweers Ziekenhuis kunnen in de papierversnipperaar. Het ziekenhuis schrijft medicijnen uitsluitend nog elektronisch voor; zowel in de polikliniek als bij opnames. Daarmee wordt het risico op onnodige medicatiefouten verder beperkt en de patiëntveiligheid dus vergroot.


  De artsen van het RZZ schreven in 2013 bijna 76.000 klinische recepten uit. Tot voor kort gebeurde dat nog met pen en papier, maar inmiddels doen ze dat via een geavanceerd maar betrouwbaar en gebruiksvriendelijk softwaresysteem dat rechtstreeks is gekoppeld aan de ziekenhuisapotheek. De behandelend arts ziet in één oogopslag welke medicijnen de patiënt allemaal gebruikt en wordt ook automatisch geattendeerd op mogelijke bijwerkingen van bepaalde medicijncombinaties. En omdat het voorgeschreven recept voor iedereen duidelijk leesbaar is, kunnen er rond het klaarmaken en verstrekken van medicijnen geen misverstanden meer ontstaan.

  Rond de medicijnverstrekking aan patiënten laat het Röpcke Zweers sowieso niets aan het toeval over. De apothekersassistenten en de ziekenhuisapothekers van het ziekenhuis controleren of de arts de juiste medicijnen in de juiste dosering heeft voorgeschreven.


  Elektronisch voorschrijven

  Vanaf 1 januari 2014 zijn alle ziekenhuizen in ons land verplicht om alle medicijnen elektronisch voor te schrijven. Het project is uitgevoerd onder aanvoering van ziekenhuisapothekers Mieke Akkers en Willem van der Veen, kinderarts Karin Zwager, projectleiders Maria Jansen en Willem Maathuis en extern projectmanager Sandrijn Holleboom. Volgens die laatstgenoemde beseft iedereen in het Röpcke Zweers Ziekenhuis het belang van elektronisch voorschrijven. “De kleinschaligheid en de korte lijnen dragen daar beslist toe bij. In een hele grote organisatie blijkt het een stuk lastiger om alle receptenblokjes uit het ziekenhuis te krijgen.”


  Waken

  Het elektronisch voorschrijven is slechts een onderdeel van het pakket waarmee het ziekenhuis de medicatieveiligheid voortdurend verbetert. Het ziekenhuis en de apothekers in de regio waken gezamenlijk over een veilig medicijngebruik. Het Apotheek Service Punt – de verbinding tussen het ziekenhuis, de openbare apotheken en de apotheekhoudende huisartsen – brengt alle medicijngegevens van een patiënt overzichtelijk bij elkaar zodat het risico op fouten zo klein mogelijk blijft.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd