• 10 juli 2018 -

  Amsterdam - Samen met de Reinier Haga Groep doen wij mee aan het landelijke testprogramma PROVES. Daarin wordt beproefd hoe persoonlijke, medische gegevens die nu nog in ziekenhuissystemen geregistreerd staan, straks veilig en betrouwbaar volgens de MedMij-spelregels bij de patiënt in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) komen.


  Met onze deelname kunnen patiënten in potentie gezondheidsinformatie uit meer dan 65 procent van de Nederlandse ziekenhuizen ontvangen in hun PGO.

  "Voor patiënten is het heel belangrijk dat gegevens van alle zorgverleners worden ontsloten in hun PGO", reageert Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland en voorzitter van de stuurgroep MedMij. "Daarom is het goed nieuws dat een grote speler als ChipSoft de ontwikkelingen van MedMij omarmt. Dit opent de deuren naar de medische gegevens in de meeste Nederlandse ziekenhuizen."

  ChipSoft brengt in deze MedMij-test Zorgplatform in. Dit platform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg.

  In deze test in PROVES onderzoeken MedMij en ChipSoft of het Zorgplatform ook kan worden ingezet voor de doelstelling van MedMij: het ontsluiten van gezondheidsinformatie die nu nog 'opgesloten' zit naar de PGO van een patiënt.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Aanvullende informatie :


  Wat is MedMij?

  MedMij stelt zich tot doel om iedereen die dat wil te laten beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens in één persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) – zoals apps en websites. Hiertoe biedt MedMij een nationaal afsprakenstelsel met zowel technische standaarden als juridische richtlijnen. Deze afspraken moeten een goede toegankelijkheid en veilige data-uitwisseling borgen.

  Aan de hand hiervan kunnen persoonlijke gezondheidsomgevingen communiceren met de registratiesystemen van ziekenhuizen, de huisarts, het consultatiebureau, de gemeente, de sportschool en de apotheek. Zo kan iedereen uiteindelijk zijn eigen persoonlijke informatie, die op verschillende plekken bewaard wordt, in één volledig overzicht vergaren, bekijken en beheren. En deze gegevens veilig en vertrouwd delen, waar en wanneer men wil.

  MedMij zal niet zelf een persoonlijke gezondheidsomgeving ontwikkelen. Maar ondersteunt, stimuleert en faciliteert deze landelijke ontwikkeling met:

  -           MedMij Informatiestandaarden

  -           MedMij Afsprakenstelsel

  -           MedMij Financiering


  Wat is het MedMij Afsprakenstelsel?

  Aan de basis van het uitwisselen van gegevens staat het MedMij Afsprakenstelsel. Leveranciers van PGO's en leveranciers van bronsystemen van zorgaanbieders moeten voldoen aan deze set van afspraken. Na het afronden van de testen zal MedMij na de zomer beginnen met het kwalificeren van leveranciers. Leveranciers die voldoen aan de eisen van MedMij krijgen een MedMij keurmerk. Voor patiënten geldt dat zij na de zomer daadwerkelijk kunnen gaan kiezen welke PGO zij willen gebruiken. Het aanbod van gegevens in de PGO zal naar verloop van tijd steeds groter worden. De PGO's zullen zich onderscheiden met functionaliteiten.


  Wat is PROVES?

  PROVES is opgericht om de geïntegreerde startarchitectuur voor het programma Gespecificeerde Toestemming, het programma MedMij en de benodigde gemeenschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld identificatie- en authenticatiemiddelen landelijk, en dus vanuit gezamenlijkheid, te beproeven. Per programma volgen tussentijdse en eindrapportage over haalbaarheid van de  beoogde oplossing inclusief advies over het vervolg. PROVES wordt gecoördineerd door VZVZ. 

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd