• 11 juli 2018 -

  HEEZE - Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde  en neurocognitie, neemt als allereerste zorgorganisatie HiX voor het laboratorium in gebruik. Met deze volledige geïntegreerde oplossing binnen het EPD ondervinden laboranten en assistenten optimale ondersteuning tijdens hun werkproces.


  HiX maakt op het laboratorium het gehele statusverloop inzichtelijk. Na de onderzoeken worden de resultaten digitaal teruggekoppeld aan de aanvrager of de patiënt, op het laboratorium kunnen de analisten de uitslagen per patiënt of per dag inzien en centraal in HiX worden per patiënt de actuele- en historische resultaten van onderzoeken getoond. Op het gebied van veiligheid is gedurende het hele proces een belangrijke rol weggelegd voor de barcodescanner. Die koppelt het te onderzoeken materiaal feilloos aan de patiënt, waardoor direct duidelijk is welk type onderzoek moet worden verricht en voor wie.

  "De doorslaggevende factor van onze keuze voor HiX, is integratie", vertelt Hans Soons, hoofd van het klinisch chemisch laboratorium. "Doordat alles wordt geïntegreerd in één systeem, verbetert de communicatie  en neemt de kwetsbaarheid af. We hebben immers geen storingsgevoelige koppelingen meer nodig tussen verschillende systemen. Bovendien is het voor onze professionals prettiger om in één applicatie te werken dan in meerdere systemen naast elkaar."

  "De grote uitdaging op het gebied van ICT-beheer zit altijd in het grote spectrum aan leveranciers en systemen", vult Rob Santegoeds (manager I&A) aan. "Als je een geïntegreerde oplossing kunt bieden, zit daar aan de beheerkant per definitie een groot voordeel aan."

  "Laboratoria lopen redelijk voorop als het gaat om automatisering", vertelt Hans Soons. "Per dag hebben wij te maken met duizenden bepalingen, die allemaal aangemeld, gevalideerd en geaccordeerd moeten worden. HiX voorziet erin dat wij met een beperkte hoeveelheid mensen kwalitatief goed werk kunnen verrichten, waarbij we slordigheids- en schrijffouten voorkomen."

  "Wij vinden het bovendien belangrijk een partner te hebben die bereid is te innoveren. ChipSoft heeft de massa om een multidisciplinair systeem te ontwikkelen. Op dit moment vindt er veel verplaatsing van zorg plaats tussen alle zorglijnen. Dat brengt ook een verplaatsing van data met zich mee, want de patiënt meet bepaalde parameters, wij doen dat, maar ook andere partijen. Die data moeten we op een gegeven moment allemaal kunnen ontsluiten voor de hele keten. Dat gaat een grote opmars krijgen, verwachten wij. Dan kom je niet meer weg met een losstaand systeem voor het laboratorium. Dan heb je een geïntegreerd systeem nodig."

  Volgens Nico Geurts,  lid raad van bestuur, past de keuze om ook het laboratorium met HiX te ondersteunen volledig in de strategie van Kempenhaeghe. "Als organisatie streven we  vijf kernwaarden na. In onze relaties met leveranciers willen wij daaraan ook gehoor geven. Met de keuze voor Chipsoft als leverancier en HiX als systeem lukt dat. We willen samen toonaangevend zijn,  continue ontwikkelen en groeien door te verbinden en perspectieven te combineren en we zijn onderling betrokken. Dat voelt goed!",. 

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd