• 2 februari 2014 -

  A.Z. St-Dimpna gaat alle relevante medische gegevens automatisch aanleveren aan de hub. Vanuit de software van ChipSoft worden deze gegevens volgens een vast stramien aangeboden. “Wij zijn aangesloten op de hub in Antwerpen”, licht Walter Claessens, directeur Nursing van het ziekenhuis, toe. “Het is daarom belangrijk dat we informatie vanuit ons systeem op een gestructureerde wijze kunnen aanbieden aan de hub.”


  De hub voorziet in het opzetten van een centrale infrastructuur en het aansluiten van verschillende ziekenhuizen op deze infrastructuur. Doel is het toelaten van elektronische medische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen onderling en tussen ziekenhuizen en huisartsen.


  Transmuraal zorgproces

  Claessens: “Het delen van deze informatie, die onder bepaalde voorwaarden kan worden geraadpleegd door anderen die een therapeutische relatie hebben met de patiënt, betekent een meerwaarde in de ondersteuning van transmurale zorgprocessen en in de samenwerking tussen verschillende actoren en echelons in de gezondheidszorg. A.Z. St.-Dimpna wil in deze keten niet ontbreken. Wij willen bijdragen aan een goede patiëntenzorg in de regio.”

  De koppeling van A.Z. St.-Dimpna met de hub is slechts 1 van de ruim 1300 koppelingen die ChipSoft in Nederland en België heeft gerealiseerd. Deze koppelingen worden voor de meest uiteenlopende doeleinden ingezet. Dit varieert van het uitwisselen van informatie aan de hub en de financiële gegevens aan boekhoudsystemen tot het verwerken van inkomende laboratoriumuitslagen en het aanleveren van scorelijsten.

  Gegevensuitwisseling wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Door informatie op een juiste en veilige wijze aan de hub te sturen, stimuleert A.Z. St.-Dimpna de samenwerking tussen zorgverleners. De patiënt is hiervan de grote winnaar, want zij krijgen hun zorg van optimaal geïnformeerde zorgprofessionals.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd