• 9 april 2019 -

  ​De digitalisering van patiëntendossiers neemt een vlucht; steeds meer zorginstellingen geven patiënten online toegang tot hun gegevens. Echter, kinderen blijven daarin achter. Tot grote frustratie van de ouders. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis start daarom als eerste zorginstelling in Nederland met een pilot DigiD Machtigen. Op die manier kan een ouder (of patiëntvertegenwoordiger) ook het online dossier MijnJBZ van een kind bekijken. “Het helpt mij om een gerichter gesprek te voeren met de arts van mijn zoontje,” vertelt een deelnemer aan de pilot.


  “Ik hoor het vaak in mijn spreekkamer; ‘wat u nu vertelt over mijn kind, kan ik dat thuis nog eens rustig nalezen op MijnJBZ?’” vertelt kinderarts Jaap de Witte. “Als ziekenhuis willen we  wél die toegang geven. Daarom ben ik blij dat het ons gelukt is om de pilot te starten.”


  Een lange adem

  De pilot had nog al wat voeten in de aarde voor projectleiders Lilian Schiltmans en Ed van Mierlo. “In 2016 hebben we voor dit traject Logius (DigiD) en ChipSoft bij elkaar gebracht. We hadden alle drie hetzelfde doel, al kostte het daadwerkelijk realiseren de nodige tijd,” vertelt Lilian. “Er zijn regels rond privacy en het Medisch Beroepsgeheim, de medische gegevens in het dossier moeten goed beveiligd zijn… En bovenal moet het voor de gebruiker eenvoudig zijn om gemachtigd te worden. Ons uitgangspunt was een machtiging zonder papierwerk”

  Uiteindelijk is gekozen voor een zogenoemde tweestapsverificatie. De kinderarts geeft toestemming voor het gebruik van DigiD Machtigen. Dit kan alleen tijdens een polikliniekafspraak met het kind en de ouder. Daarna kan de ouder in DigiD Machtigen toegang aanvragen tot het dossier van zijn kind. Als aan beide stappen voldaan wordt, kan de ouder in het dossier. “Het is op deze manier makkelijk te regelen,” vindt een van de deelnemers aan de pilot.


  Volledige toegang

  Door DigiD-machtigen is het gehele dossier van het kind in te zien; niet alleen het deel van Kindergeneeskunde, maar bijvoorbeeld ook dat van Orthopedie of KNO (Keel, Neus en Oor). Een gemachtigde heeft dezelfde rechten in het dossier als het kind. Ouders kunnen dus ook vragenlijsten invullen, of gegevens wijzigen.  “Dat is ook de reden dat de arts toestemming moet geven,” aldus Ed van Mierlo.
  (bron: www.jbz.nl)

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd