• 28 mei 2019 -

  Samen met de werkgroepvoorzitters, artsen en ICT-professionals van tientallen zorginstellingen deelden we dinsdag op de Gebruikersdag Zorgportaal klantervaringen en innovaties rondom online patiëntenzorg.


  Na het welkomstwoord van voorzitter Wybren de Graaf, deelden de werkgroepvoorzitters van de werkgroepen Patiënt, Zorgverlener, Zelfservicekiosken en Techniek de resultaten van hun groep. Vervolgens namen Zorgportaal-specialisten Guido Verasdonck en Arthur Schrijer de laatste en toekomstige ontwikkelingen in HiX door. Daarbij kwamen onder meer het klinisch portaal, VIPP, verhoging van het gebruikersgemak en het project Zorgportaal 2020 aan de orde. Hierin worden nieuwe doelgroepen aangesproken, met een nieuwe user interface en met met nieuwe (standaard) functionaliteit.


  Parallel- en postersessies

  Na de presentatie van Vivian Verberne, die namens het Erasmus MC dieper inging op de meerwaarde van het Zorgportaal, verspreidden de deelnemers zich over de parallelsessies. Daarin vertelde reumatoloog Ilja Tchetverikov van Albert Schweitzer ziekenhuis over de uitdagingen op het gebied van Value Based Healthcare. Gerdy Klein-Bleumink van Rijnstate en Kees Modderman van Antonius Ziekenhuis deelden in een duopresentatie hun 'tips and tricks' voor het verhogen van online bezoekersaantallen. Ook schoven de deelnemers in grote getalen aan bij presentaties over chatbots, PGO versus Patiëntenportaal en een workshop waarin zij zelf een portaal konden maken. Tijdens de pauzes en de lunch waren er postersessies, waarmee zorginstellingen hun eigen innovaties konden delen via een poster en een korte pitch.


  “Geluisterd naar onze input”

  Arjan Leppink, functioneel applicatiebeheerder van Ziekenhuisgroep Twente, nam deel aan de workshop Do it yourself. “We werden uitgedaagd om zelf een portaal te bouwen op een scherm. Al doende kwamen we erachter dat het fijn zou zijn om een soort agendablokje toe te voegen, waarmee de patiënt zelf een afspraak kan maken. Dat is een voorbeeld van iets wat we met elkaar bedenken en wat ChipSoft dan serieus aanhoort. Het is heel fijn dat er naar onze input wordt geluisterd.”
  Zijn collega, J van Heijst, sluit zich daarbij aan: “Het is interessant om op een dynamische en bijna speelse manier de nieuwste ontwikkelingen te zien. Ook is het fijn daarbij te merken dat ChipSoft creatief kijkt naar vraagstukken en niet per se vanuit bestaande oplossingen denkt.”


  “Snel afspraak over chatbot”

  Diana Nieuwenhuizen, voorzitter van de werkgroep Kiosken, wilde direct na de parallelsessie over de chatbot meer weten. “Ik ga snel in gesprek met ChipSoft, want ik denk dat chatbots in de toekomst echt van meerwaarde zijn. Ook de sessie over het verhogen van bezoekersaantallen door Rijnstate en Antonius Ziekenhuis was interessant. Daarin heb ik geleerd hoe je met kleine aanpassingen grote stappen kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van enquetes via het portaal. Ook is het leuk om zelf als spreker deel te nemen aan deze dag, vooral als je achteraf hoort dat mensen er echt iets aan hebben gehad.

  Voor Chris Sytsma, adviseur informatiemanagement van Antonius Zorggroep, waren ook de ontmoetingen met collega’s uit andere instellingen interessant. “Met sommigen mensen heb ik regelmatig mailcontact, dan is het leuk om via zo’n dag een gezicht bij de naam te zien en met hen te praten.”

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd