• 19 juni 2019 -

  Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Sint Jans Gasthuis in Weert zijn twee van de drie ChipSoft ziekenhuizen die deze maand de audit voor de VIPP-modules A2 succesvol hebben doorlopen. 


  Om te voldoen aan de vereisten voor VIPP-module A2 moeten ziekenhuizen uiterlijk 31 december 2019 over een beveiligd patiëntenportaal beschikken waarin de patiënt zijn gegevens kan raadplegen volgens de specificaties van de Basisgegevensset zorg (BGZ). Ook moet de patiënt deze gegevens in een gestructureerd formaat kunnen downloaden of delen met zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).


  Statusrapportage

  Om de voortgang in kaart te brengen van de benodigde software om ChipSoft-klanten te laten slagen voor de VIPP A2 module, is in overeenstemming met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen besloten een statusrapportage uit te voeren. In april en mei is HiX en de gestructureerde download vanuit het patiëntenportaal van ChipSoft uitgebreid doorgelicht door derde partijen. In de statusrapportage is vermeld dat ChipSoft in staat is te voldoen aan de eisen van VIPP-module A2.


  Meer dan alleen techniek

  Het behalen van de VIPP-module A2 is meer dan alleen techniek. Het vereist organisatorische veranderingen om ziekenhuisbreed goed te kunnen inspelen op de actievere rol van de patiënt in zijn behandelproces. Niet voor niets investeerden genoemde zorginstellingen ruimschoots in het creëren van draagvlak.

  Guido Verasdonck, Teamleider Zorgportaal binnen de afdeling Implementatie en Support bij ChipSoft, is trots op de behaalde resultaten van de ziekenhuizen. “Hiermee zetten onze zorgpartners een grote stap richting de toekomst om gegevens op een gestandaardiseerde en gestructureerde manier uit te wisselen. Tevens stimuleert een project als VIPP een patiëntgerichtere aanpak van de zorg, doordat patiënten meer regie over hun zorgtraject en gezondheid krijgen, door bijvoorbeeld de inzet van een patiëntenportaal en/of PGO. Zo zijn er klanten van ChipSoft bij wie het inlogpercentage naar aanleiding van de VIPP ruim verdubbeld is.”

  Ziekenhuizen met het patiëntenportaal van ChipSoft en HiX zijn technisch klaar om de gestelde VIPP-doelen te behalen en kunnen zich volledig richten op het mobiliseren van hun patiëntenpopulatie om het patiëntenportaal daadwerkelijk te gebruiken.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd