• 25 november 2019 -

  De eerste VTGM-inspiratiedag is een feit: meer dan honderd verpleegkundigen, ziekenhuisapothekers en assistenten, ICT’ers en andere werknemers van diverse ziekenhuizen kwamen bijeen in het Diakonessenhuis. Deze dag stond geheel in het teken van het gebruik van de VTGM-module op de verpleegafdeling.

  Via plenaire presentaties en speeddate sessies konden de bezoekers tijdens deze dag hun kennis en ervaringen delen. Potentiële eindgebruikers konden al hun vragen stellen aan de verpleegkundigen en apothekers van het Diakonessenhuis.

  Bereiden op de verpleegafdeling

  Het Diakonessenhuis neemt een unieke positie in met voor toediening gereed maken (VTGM) van medicatie. Zij zijn namelijk het eerste – en momenteel enige – ziekenhuis dat deze module gebruikt op de verpleegafdeling. VTGM is een vrij jonge module in HiX, die het medicatiebereidingsproces een stuk eenvoudiger, veiliger en gestructureerder maakt. Het Diakonessenhuis werkt al sinds maart met deze module voor het bereiden op de afdeling.

  Enthousiaste eindgebruikers

  De aanwezige eindgebruikers bleken erg enthousiast over de nieuwe werkwijze. Zij gaven aan dat hun werkproces vele malen veiliger verloopt en dat zij goed overzicht hebben. Mijnske den Besten vertegenwoordigde het Diakonessenhuis als verpleegkundige op deze dag. Zij kreeg allerlei vragen van andere enthousiaste verpleegkundigen die interesse hebben om de module te gaan gebruiken.

  Interessante speeddates

  Tijdens de speeddate sessies ontstonden interessante gesprekken en discussies. Vragen die vaak gesteld werden aan de eindgebruikers van het Diakonessenhuis waren: Hoe neem je verpleegkundigen mee die veel weerstand ervaren? Hoe implementeer je? De eindgebruikers van het Diakonessenhuis gaven het veelgehoorde antwoord: uitleggen hoe eenvoudig het eigenlijk is.

  Secuurdere werkprocessen

  Jurjen Lagas, ziekenhuisapotheker van het Diakonessenhuis, trapte af met een presentatie tijdens het plenaire deel. Toen hij de vraag stelde welk ziekenhuis 100% haalt bij een audit wat betreft het bereidingsproces, stak slechts één iemand in de zaal haar hand op. Hiermee wordt duidelijk hoe groot de behoefte is aan secuurdere werkprocessen. Met name het mensenwerk dat komt kijken bij het gebruik van het handboek ‘Parenteralia’ is erg foutgevoelig.

  Hogere medicatieveiligheid

  Met de VTGM-module wordt iedere genomen stap gecontroleerd en vastgelegd, wat in de demo’s werd laten zien. Er wordt exact geregistreerd welke ingrediënten er gebruikt zijn en wie welke handeling wanneer gedaan heeft. Tijdens het bereiden worden de ingrediënten, bereidingsbonnen en overige etiketten gescand. Ook bij het toedienen van de medicatie wordt weer gescand. Dubbelcontrole is hierdoor in veel gevallen niet langer nodig. Dit levert voordelen op voor zowel medicatieveiligheid, als voor de flow van werkprocessen van verpleegkundigen.

  Toekomst

  In samenwerking met ziekenhuizen wordt de module verder geoptimaliseerd. Het Diakonessenhuis gaf aan de samenwerking tijdens de implementatie en nazorg vanuit ChipSoft als zeer prettig te hebben ervaren. ChipSoft hecht dan ook veel waarde aan het up-to-date blijven wat betreft de ervaringen van eindgebruikers.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd