• 15 december 2019 -

  Vanaf maandag 16 december 2019 biedt ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen, als eerste ziekenhuis in Nederland, moeders een nieuwe mogelijkheid om met hun eigen DigiD toegang te krijgen tot het medisch dossier (HiX) van hun kind.


  Ouders krijgen tijdens een afspraak met de behandelend arts (of een andere zorgprofessional) van hun zieke kind veel medische informatie te horen. Vaak willen zij deze informatie thuis nog eens rustig kunnen nalezen. In HiX staan alle gegevens rondom de behandeling van een patiënt, zoals onderzoekuitslagen, röntgenfoto’s of (verwijs)brieven aan een specialist of een huisarts.

  Toegang tot het medisch dossier van een kind kan op dit moment alleen met een machtigingsproces van het ziekenhuis zelf. Dit kan via een papieren of complexe digitale route, of ouders gebruiken simpelweg het DigiD van hun minderjarige kind. Met de nieuwe machtigingsvoorziening kan de moeder met haar eigen DigiD – zonder tussenkomst van het ziekenhuis – inloggen op het patiëntportaal van haar kind. Er vindt een check plaats via de nieuwe functionaliteit waar de zorgpartij op aangesloten is. Als zij bevoegd is, krijgt zij vervolgens toegang tot het dossier van haar kind.

  Voor een zorgpartij is het belangrijk te weten wie er inlogt en de ouder daadwerkelijk het ouderlijk gezag heeft over het kind. De pilot gaat van start met een groep moeders van kinderen onder de 12 jaar. Als de eerste ervaringen positief worden ontvangen, volgen in een later stadium mogelijk ook testen met vaders en voogden.

  De pilot ‘Ouderlijk gezag in de zorg’ is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Nictiz, ziekenhuis Tjongerschans en ChipSoft.


  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd