• 5 januari 2020 -

  Huisartsenpraktijk Snelder in Doetinchem is maandag succesvol overgestapt op HiX. Dit moderne, geïntegreerde huisartsensysteem biedt de huisartsen optimale ondersteuning bij de dossiervoering.

  Consultvoering

  Met HiX leggen de huisartsen van Huisartsenpraktijk Snelder hun consulten efficiënt en gestructureerd vast. Tijdens die registratie krijgen zij hulp van geïntegreerde standaarden en formularia en kunnen zij belangrijke patiëntinformatie zoals metingen en uitslagen inzien, zonder de consultregistratie te verlaten. Hierdoor hebben zij altijd een totaalbeeld van hun patiënt in één oogopslag duidelijk.

  Hergebruik gegevens

  Eenmaal vastgelegde gegevens worden in HiX handig hergebruikt. Hierdoor behoren dubbele registraties tot het verleden en vermindert het risico op foutieve registraties. Bovendien worden belangrijke indicatoren vrijwel moeiteloos uit HiX opgehaald voor aanlevering aan diverse instanties.

  Samenwerking

  HiX faciliteert bovendien samenwerking met andere zorgverleners rondom de patiënt, door gegevensuitwisseling met onder andere apotheken, ziekenhuizen, verpleging en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra en de GGZ. Hierdoor biedt HiX een regionale functie.

  Zorgdomein met FHIR

  Door de meeste recente koppeling met Zorgdomein, op basis van de standaard FHIR, kunnen de huisartsen op een moment dat hen het beste uitkomt hun verwijsbrief afronden met actuele data uit het dossier.

  Aansluiting tweedelijnszorg

  “Wij zijn erg blij dat we de toekomst in kunnen met een volledig geïntegreerd en intelligent huisartsensysteem dat toekomstbestendig is. Ook zijn we ervan overtuigd dat HiX ons in de toekomst helpt bij intensievere samenwerking met de tweedelijnszorg”, aldus Richard Snelder.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd