• 30 maart 2020 -

  In overleg met het ministerie van Volksgezond, Welzijn en Sport (VWS) heeft ChipSoft de benodigde faciliteiten voor optimale gegevensuitwisseling rondom COVID-19 direct en kosteloos beschikbaar gesteld.


  De zorg voor coronapatiënten heeft geleid tot een landelijke logistieke operatie. Om ruimte te maken voor nieuwe patiënten, plaatsen ziekenhuizen patiënten over naar andere ziekenhuizen in het land. Daarbij is het essentieel dat de medische informatie over de patiënt meeverhuist en direct in het nieuwe ziekenhuis beschikbaar is. Ook is het van belang dat het nieuwe ziekenhuis direct de bevindingen en zorg in het vorige ziekenhuis kan inzien.

  Om de patiëntoverdracht tussen ziekenhuizen in het kader van COVID-19 te optimaliseren, is  de volgende oplossingen aan de ziekenhuizen ter beschikking gesteld:  

  Transmurale portaalfunctionaliteit

  Met de Transmuraal Portaal-functionaliteit verkrijgt de zorgprofessional vanuit zijn eigen elektronisch patiëntendossier (EPD) toegang tot het HiX Zorgverlenersportaal van een externe zorginstelling, waardoor het dossier van de patiënt binnen het zorgverlenersportaal van de externe zorginstelling eenvoudig geraadpleegd kan worden. Deze voorziening kan alleen tussen ChipSoft ziekenhuizen onderling worden gebruikt.

  Uitwisseling via Zorgplatform

  Bovendien voorzien wij ziekenhuizen van een aansluiting op Zorgplatform. Dit innovatieve samenwerkingsplatform maakt het mogelijk om gestructureerde gegevens door middel van Zorginformatiebouwstenen (ZIB's) en/of de Basisgegevensset zorg (BGZ) uit te wisselen tussen zorginstellingen. Dit geldt zowel voor ziekenhuizen die werken met HiX van ChipSoft als voor ziekenhuizen die werken met het EPD van Epic. Met één druk op de knop kan de zorgprofessional zien bij welke aangesloten organisaties gegevens beschikbaar zijn. Deze voorziening kan worden ingezet tussen ziekenhuizen die HiX gebruiken, maar ook voor de communicatie tussen ziekenhuizen met HiX en ziekenhuizen met een ander EPD.

  ChipSoft zet alles op alles

  De huidige situatie is uniek en vraagt om ondersteuning en expertise van alle artsen, verpleegkundigen en het ondersteunend personeel. Wij zetten alles op alles om zorginstellingen op het gebied van zorg-ICT zoveel mogelijk te ontzorgen, zodat zij zich kunnen richten op de grote uitdaging waar zij voor staan.


  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd