• 9 oktober 2014 -

  Het UMC Utrecht rolt het succesvolle patiëntenportaal MijnUMCU in 2015 ziekenhuisbreed uit. Het wordt hiermee een van de eerste ziekenhuizen waar alle patiënten toegang hebben tot een online portaal, inclusief inzage in hun medische gegevens. 


  Het UMCU loopt al jaren voorop met eHealth. Via het patiëntenportaal van ChipSoft betrekt het academische ziekenhuis momenteel ruim 30.000 patiënten bij hun zorgtraject. Onder meer op de afdelingen dermatologie, cardiologie, gynaecologie en interne geneeskunde maken patiënten gebruik van uiteenlopende eHealth-functionaliteiten, zoals het maken van afspraken, bijhouden van dagboeken en lezen van behandelspecifieke informatie. De inzet van het patiëntenportaal heeft volgens het UMCU geleid tot betere zorgverlening én tevreden patiënten. Daarom wordt MijnUMCU volgend jaar ziekenhuisbreed uitgerold en beschikbaar gesteld aan alle patiënten.


  Behoefte aan eHealth

  “Veel patiënten hebben behoefte aan online inzage in hun medische gegevens, inclusief informatie over hun behandeling, laboratoriumuitslagen en afspraken”, vertelt lid van de raad van bestuur Mirjam van Velthuizen van het UMCU. “Niet alleen chronische patiënten, maar ook patiënten die hier eenmalig voor een behandeling komen. Zij kunnen straks bijvoorbeeld waardevolle informatie lezen over hun behandeling, afgestemd op hun specifieke situatie. We willen in eerste instantie voor alle patiënten enkele basistoepassingen openstellen. Vervolgens blijven we het patiëntenportaal doorontwikkelen. Als we het straks in gebruik hebben, ontdekken we ongetwijfeld functionaliteiten die handig zijn om toe te voegen.”


  Jong en oud

  De basistoepassingen waarover alle UMCU-patiënten gaan beschikken, betreffen 'dossierinzage', 'eConsults' en 'herhaalrecepten aanvragen'. Afhankelijk van hun behandeling worden daar specifieke functionaliteiten aan toegevoegd, zoals het bijhouden van een dagboek. Mirjam van Velthuizen denkt dat MijnUMCU hiermee voor iedereen van toegevoegde waar kan zijn, ook voor ouderen en kinderen. “Het is daarbij van belang dat we de medische informatie begrijpelijk aanbieden. Ouders kunnen hun kinderen hierbij helpen en ouderen die moeite hebben met computers, kunnen gebruikmaken van hun sociale netwerk. Patiënten die geen behoefte hebben aan het online patiëntenportaal, hoeven er natuurlijk geen gebruik van te maken. Maar we willen ze die mogelijkheid wél bieden.”


  Efficiëntere zorg

  Omdat het aantal MijnUMCU-gebruikers mogelijk vertienvoudigt, wordt de komende maanden hard gewerkt om de ziekenhuisbrede uitrol goed te laten verlopen. Mirjam van Velthuizen liet eerder ook aan Zorgvisie weten dit als een perfect moment te zien om de processen op verschillende afdelingen nóg beter op elkaar af te stemmen. “Wij moeten zorgen dat wanneer patiënten naar het ziekenhuis gaan, ze bijvoorbeeld meer behandelaars op één dag kunnen bezoeken. Dat is prettig voor de patiënt, maar betekent ook dat wij efficiënter zorg verlenen. Zowel de patiënt als het ziekenhuis profiteert straks volop van het nieuwe patiëntenportaal.”

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd