• 12 juni 2020 -

  Om de regionale zorg beter te laten verlopen, werken ZGT en MST samen aan de ingebruikname van een nieuw gestandaardiseerd Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Beide ziekenhuizen hebben vandaag de overeenkomst met ChipSoft ondertekend, leverancier van  EPD HiX, waarmee binnen de regio uniforme registratie en gegevensuitwisseling beter geborgd zijn.


  Juiste zorg op de juiste plek

  Twentse ziekenhuizen ZGT en MST hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de medisch specialistische zorg in de regio. Beide ziekenhuizen hebben de ambitie om de patiënt de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Dat is vaak al heel zichtbaar: de zorgverleners tussen de huizen werken nauw samen. Het komt regelmatig voor dat een patiënt voor onderzoek bij het ene ziekenhuis komt maar voor behandeling naar het andere ziekenhuis moet. 

  Onderdelen van het dossier kunnen straks (met toestemming van de patiënt) tussen beide ziekenhuizen gedeeld worden en zorgprocessen lopen daardoor naadloos in elkaar over. Of je  in het MST of in het ZGT (een deel van) je behandeling ondergaat, iedere zorgverlener zal zich kunnen baseren op de juiste gegevens. Altijd en overal. Vanuit de hele organisatie worden zorgprofessionals betrokken bij de inrichting van het nieuwe dossier. Eind 2021 maken beide ziekenhuizen de overstap naar het vernieuwde EPD. Een mooie stap voorwaarts voor zowel de zorgprofessional als de patiënt!

  Voordelen voor patiënten

  Bestuurders Wolter Odding (ZGT) en Eric Rikkert (MST) zijn blij met deze stap. “De keuze om het EPD samen in te gaan richten heeft niet alleen voordelen voor de patiënten die in beide ziekenhuizen worden behandeld, maar ook voor de gegevensuitwisseling met andere zorgpartners in de regio. Een uniform ingericht EPD geeft ook meer mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. Wij zien het als een grote kans en een grote uitdaging om dit in nauwe samenwerking te realiseren.”
  ZGT werkte al met ChipSoft’s HiX, nu sluit ook MST aan. Het EPD is te koppelen aan een patiëntenportaal waar patiënten delen van hun medisch dossier kunnen inzien. Hierdoor kan de patiënt zelf veel meer regie nemen in de eigen zorg, samen met de arts en verpleegkundige.

  Eenduidige registratie

  Een groot voordeel van het gebruik van HiX is de eenduidigheid van informatie. Doordat  de zorgverleners uit beide ziekenhuizen informatie rondom de patiënt op precies dezelfde manier vastleggen, kan het proces van de patiënt veel beter gemonitord worden. Dat ondersteunt de zorgprofessional in de begeleiding van de patiënt en zijn familie. Ook de toekomstvastheid van het EPD is een groot voordeel. De ziekenhuizen kunnen door ontwikkelen, voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en beschikken over de laatste innovaties op het gebied van onder andere e-Health en zorg op afstand.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd