• 5 november 2020 -

  Basalt is vrijdag 6 november succesvol overgestapt op de nieuwste versie van HiX, een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Het nieuwe systeem omvat de zorgadministratie, planning en medische dossiervoering. Gegevens hoeven daardoor maar een keer vastgelegd te worden. Verder biedt het een platform waarmee Basalt gegevens kan uitwisselen met andere zorgverleners en patiënten. Op die manier verbetert Basalt de revalidatiegeneeskunde verder.


  De juiste plek

  Willem Wiegersma, voorzitter raad van bestuur van Basalt: "Met HiX beschikken we over een toekomstbestendig EPD met uniforme registraties en werkprocessen. In de revalidatie hangt goede zorg nauw samen met adequate gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. De meeste zorgaanbieders met wie we samenwerken, werken al met HiX. Doordat wij nu ook met HiX werken, kunnen wij samen met de zorgpartners uit de regio bijdragen aan effectieve zorg op de juiste plek."

  Gezamenlijke implementatie

  Bij de voorbereidingen en de implementatie van het nieuwe zorginformatiesysteem heeft Basalt intensief samengewerkt met Rijndam Revalidatie. Door samen op te trekken kunnen zij expertise, ervaring en mankracht delen in dit project. De livegang van HiX bij Rijndam volgt op 27 november.

  Uniformering

  De overgang naar het nieuwe systeem betekent voor Basalt ook een interne uniformeringsslag. HiX biedt een standaard content. Verschillende locaties van Basalt gaan vanaf nu werken volgens eenzelfde vastgelegd proces. Wiegersma: "We streven ernaar om op alle locaties dezelfde kwaliteit van revalidatiegeneeskunde te verzorgen. Onze patiënten verwachten dit, in combinatie van een zekere mate van voorspelbaarheid van het zorgproces, van ons. Daarbij willen we onze revalidatiegeneeskunde continu verbeteren door te meten en onze uitkomstmaten te evalueren. De overstap naar één geïntegreerd zorginformatiesysteem was dus een belangrijke, noodzakelijke stap om te komen tot geharmoniseerde werkwijzen."

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd