• 30 november 2020 -

  Klimmendaal, centrum voor medisch specialistische revalidatiezorg, gaat alle zorg- en werkprocessen optimaliseren met HiX, het innovatieve elektronisch patiënten dossier (EPD) van ChipSoft. Vandaag zetten Klimmendaal en ChipSoft de handtekeningen onder een langdurige samenwerking, om de revalidatiezorg in Oost-Nederland naar een nog hoger niveau te tillen.


  Klimmendaal kiest met HiX voor een multidisciplinair en geïntegreerd dossier, van verslaglegging tot en met financiële afhandeling. Hierin legt elke zorgprofessional met minimale handelingen zijn bevindingen, doelen en subdoelen vast. Die registraties zijn vervolgens direct beschikbaar voor collega's die ook een behandelrelatie hebben met de patiënt. Dit voorkomt dubbele registraties en vermindert de kans op fouten. Een groot voordeel binnen het multidisciplinair revalidatieproces, want alle disciplines beschikken op die manier over een compleet en actueel beeld van de patiënt en zijn traject.

  Online patiëntenportaal

  Met een compleet nieuw patiëntenportaal hebben de patiënten van Klimmendaal straks meer inzicht in de eigen behandeling. Zij kunnen belangrijke informatie, zoals oefeningen en voorlichtingsmateriaal, thuis inzien en via het portaal contact onderhouden met hun behandelaar. Door intensiever contact tussen de patiënt en zijn behandelaars krijgt de behandelrelatie - en daarmee het gehele revalidatieproces – een belangrijke kwaliteitsinjectie.

  Actieve rol voor patiënt

  Martijn Kuit, bestuurder van Klimmendaal, kijkt verwachtingsvol naar de komst van het nieuwe EPD: "Bij Klimmendaal zijn we doorlopend actief in innovatie en ontwikkeling. Door continu en samen te innoveren komen wij tot betere oplossingen voor de patiënt en de zorg- en werkprocessen. Door het invoeren van HiX optimaliseren we zowel interne processen als patiëntparticipatie. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt zelf regie heeft over zijn of haar behandeling. Hierdoor sluit het behandelplan optimaal aan op de persoonlijke situatie en doelen van de patiënt. Een EPD dat patiënten inzicht en informatie op maat geeft, speelt hierin een belangrijke rol. Zo faciliteren wij de patiënt om een actieve rol te nemen in de eigen behandeling én in hun leven."

  Brug tussen eerste-, tweede- en derdelijnszorg

  Hans Mulder, algemeen directeur van ChipSoft: "Wij zijn heel blij dat Klimmendaal, in navolging van Basalt en Rijndam voor ons heeft gekozen. Het automatiseren van revalidatiecentra sluit perfect aan op onze ambitie om een brug te slaan tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg." 


  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd