• 26 november 2020 -

  Met een symbolische druk op de knop is Rijndam Revalidatie vandaag overgestapt op HiX. Het systeem biedt een totaaloplossing voor de zorgadministratie, planning en medische dossiervoering. Patiëntgegevens worden hierdoor maar een keer op uniforme wijze geregistreerd. Rijndam zet hiermee een grote stap naar toekomstbestendige revalidatiezorg. Zorgverleners werken slimmer en efficiënter samen en patiënten zijn gebaat bij kwalitatieve zorg met optimale informatieoverdracht. 


  Klaar voor de toekomst

  Evelyn Lindeman, voorzitter Raad van Bestuur van Rijndam is bekomen van de knallende confettikanonnen bij de feestelijke livegang: "Deze livegang is een belangrijke mijlpaal in het toekomstbestendig maken van onze revalidatiezorg. Met HiX beschikken nu al onze behandelaren vanuit één geïntegreerd systeem over een compleet en actueel beeld van hun patiënten. Ideaal voor het uitgebreide multidisciplinaire revalidatieproces binnen Rijndam."

  Efficiënte zorgprocessen

  Revalidatiepatiënten kunnen bij Rijndam op 16 locaties terecht. Het nieuwe EPD zorgt ervoor dat alle locaties volgens eenzelfde vastgesteld proces werken. Dit helpt bij de onderlinge communicatie en bij de informatievoorziening naar de patiënt. Bovendien ondersteunt het Rijndam in het streven om op iedere locatie dezelfde kwaliteit van revalidatiegeneeskunde te verzorgen. Ook de samenwerking met ketenpartners, zoals medisch specialisten in het ziekenhuis, verloopt efficiënter met HiX. Lindeman: "Door hetzelfde systeem te gebruiken als de meeste zorgaanbieders in onze regio, kunnen we snel en veilig patiëntgegevens uitwisselen en dus betere zorg mogelijk maken.

  Mijn Rijndam ook vernieuwd

  Ook het patiëntenportaal Mijn Rijndam is vernieuwd en betrekt patiënten nog meer bij hun revalidatiebehandeling. Vanaf 27 november ziet het portaal er anders uit en zijn er extra mogelijkheden toegevoegd. Sommige functies en functionaliteiten worden na de livegang gefaseerd ingevoerd.

  Zorgvuldige implementatie

  Bij de implementatie van HiX heeft Rijndam intensief samengewerkt met Basalt Revalidatie, die 6 november al live is gegaan. Het omvangrijke traject werd begeleid door D&A Group. "De overstap op het nieuwe EPD was een grote operatie, die bemoeilijkt werd door de coronapandemie, vertelt Evelyn Lindeman. "In deze samenwerking werkten in totaal ruim 100 medewerkers maandenlang, waar mogelijk vanuit huis, aan de inrichting van het systeem. Vervolgens zijn 1.750 medewerkers opgeleid om met HiX te werken. Indrukwekkend hoeveel inzet en betrokkenheid iedereen in deze roerige tijden heeft getoond". 


  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd