• 20 december 2020 -

  De implementatie van elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX in ziekenhuisgroepen ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen) en GZA (GasthuisZusters Antwerpen) zet mooie stappen vooruit. Al hun locaties gaan in 2022 over op het geïntegreerde EPD.

  De Antwerpse ziekenhuisgroepen bestaan uit wel 12 locaties die allemaal overgaan op het geïntegreerde EPD HiX. De werkprocessen en zorgregistraties worden geharmoniseerd, zodat er op een uniforme wijze gewerkt gaat worden. Hiermee bereiken ze een betere zorgcontinuïteit en patiëntveiligheid.

  De implementatie van HiX bestaat uit verschillende opeenvolgende fasen, waarbij de eerste fase, ook wel de voorbereidingsfase op haar einde loopt. Tijdens deze fase vond de harmonisatie tussen de ziekenhuisgroepen plaats waarbij werkprocessen op elkaar werden afgestemd. Zo werden door de ziekenhuisgroepen onderling vooraf 70 zogenaamde 'procesbesluiten' genomen. Die besluiten leggen vast hoe een bepaald zorgproces, bijvoorbeeld de afname van een anamnese, het voorschrijven van medicatie en het aanvragen van een radiologie-onderzoek plaatsvindt. Deze oefening vormt de basis van de software-inrichting. Met maximale standaardisatie komen de voordelen van geïntegreerde IT namelijk het best tot hun recht.

  Om steeds vooruitgang te blijven maken, is naast de inzet van alle partijen ook een grondige afstemming en een goed onderling begrip essentieel. Wegens de coronapandemie verloopt het implementatietraject in ZNA en GZA enigszins anders, zodat de projectmedewerkers naar nieuwe manieren zochten om de beoogde doelen te behalen. Zo werden bijvoorbeeld als alternatief voor referentiebezoeken andere oplossingen gevonden die evenzeer inzicht verschaffen in het EPD.

  Demonstraties enthousiasmeren eindgebruikers

  ChipSoft gaf een hele reeks demonstraties, die eindgebruikers de mogelijkheid boden kennis te maken met de ins en outs van hun eigen domein in HiX. De bedoeling is echt iedereen mee te krijgen. Demo's geven niet alleen een goed beeld van wat mogelijk is met het EPD, maar verhogen ook de betrokkenheid in de organisatie.

  De demonstraties vonden remote plaats, maar waren desondanks een groot succes. Zo blijkt uit de reactie Annick Wauters, Algemeen Directeur Kwaliteit en Innovatie van ZNA: "De chat maakte het heel interactief: heel veel vragen waarop snel antwoord werd gegeven. Ik zag veel positieve feedback van de deelnemers en proefde hun goesting om met HiX te gaan werken." Ook vanuit GZA kwamen positieve geluiden: ''De manier waarop jullie door het systeem dansen is indrukwekkend," aldus CNIO Steven De Baere. Directeur Proces en Innovatie Jan Witters vult aan: "Een veelbelovende start met vertrouwen in ChipSoft als robuuste implementatiepartner."

  Q&A-sessies helpen werkgroepen op weg

  Voor het eerst werden tijdens de harmonisatiefase na de demonstraties ook Q&A-sessies georganiseerd. Die werden op poten gezet om een perfecte afstemming te bereiken met de werkgroepen, die elk zullen werken aan een specifieke oplossing of zorgproces in de software.

  Werkgroepen en software consultants van ChipSoft maakten alvast kennis en stelden elkaar vragen ter voorbereiding van de projectopleidingen, waarin projectmedewerkers worden opgeleid, en de verdere uitrol. De consultants verkregen meer duidelijkheid over de werkprocessen in de ziekenhuizen en de punten waaraan ze extra aandacht dienen te besteden in de opleidingen. Zij verhelderden op hun beurt wat mogelijk is met het EPD en vertelden de werkgroepen wat van hen verwacht wordt in voorbereiding op de eerste cursusdag. Dat 'huiswerk' zal ervoor zorgen dat de opleidingen zelf vlotter en efficiënter verlopen.

  Net als de demo's vonden ook deze Q&A's remote plaats, maar bleken ze toch heel zinvol en verrijkend voor het traject. Er werd common ground gecreëerd en de ervaring was heel positief en leerrijk, wat ook bleek uit de reacties.

  Begin 2021 starten we met de projectopleidingen. Samen bouwen we een sterke IT-basis voor toekomstbestendige zorg in ZNA en GZA.

   

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd