• 12 maart 2021 -

  Behandelcentrum SeysCentra heeft na een uitgebreid selectieproces gekozen om alle zorg- en werkprocessen te ondersteunen met HiX, het geïntegreerd elektronisch cliëntendossier (ECD) van ChipSoft. Hiermee krijgt het centrum een ECD dat nog beter tegemoetkomt aan registratiewensen ten aanzien van de specialistische behandeling aan kinderen en jongeren.


  SeysCentra, opgericht in 2012 vanuit een samenwerking tussen Pluryn en Koraal, is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren met ernstige eetproblemen (ARFID) en ernstige onzindelijkheidsproblematiek. Ze heeft bij de keuze voor een nieuw ECD zwaar mee laten wegen dat HiX alle disciplines ondersteunt binnen één geïntegreerde oplossing. Hierdoor hebben de medewerkers op alle vijf de locaties én in de ambulante nazorg de beschikking over (elkaars) actuele informatie, zodat zij de beste zorg kunnen leveren.


  Minimale registratielast

  HiX ondersteunt SeysCentra met een geïntegreerd en multidisciplinair dossier waardoor alle bij de behandeling betrokken disciplines een rolgerichte view krijgen op de voortgang van de behandeling. Hix ondersteunt registratiescores gedurende de behandeling, de verschillende registraties ten aanzien van de multidisciplinaire aanpak en de financiële afhandeling in één systeem. Dit doet het ECD met minimale registratielast als belangrijk uitgangspunt. Behandelaars registreren eenmalig aan de bron, om ze vervolgens meervoudig te gebruiken. Ook beschikken zij over handige functionaliteiten die handmatige registraties tot het minimum beperken. Zo kunnen zij meer tijd besteden aan de cliënt.


  Online cliëntenportaal

  Met een compleet nieuw cliëntenportaal kunnen de cliënten en hun ouders straks eenvoudig informatie met een behandelaar delen en hebben zij inzicht in de voortgang van behandeling. De ouders van het kind worden via het geïntegreerde portaal van HiX nauw betrokken bij de behandeling In dit portaal kunnen zij onder meer beeldbellen met de behandelaar en filmpjes uploaden van hun kind. Door eenvoudiger contact tussen de cliënt en zijn behandelaar krijgt de behandelrelatie een belangrijke kwaliteitsinjectie en is de privacy beter gewaarborgd.

  "Focus op behandeling"

  Bibi Huskens, directeur van SeysCentra: "Met HiX kiezen wij voor een functioneel rijk, verfijnd en degelijk ECD waardoor wij de kwaliteit van onze behandeling beter kunnen monitoren. In onze behandeling gaan wij uit van het biopsychosociaal model. De vele mogelijkheden van HiX zorgen ervoor dat we het systeem direct op al deze aspecten van onze behandeling kunnen benutten. Zowel voor het biologische oftewel het (para)medische deel van de behandeling als het psychosociale oftewel het gedragswetenschappelijke deel van de behandeling. Daarbij verwacht ik dat HiX ons betere, behandelinhoudelijke ondersteuning biedt voor alle betrokken disciplines op al onze locaties. En dat de samenwerking tussen die rollendisciplines onderling, maar ook met de cliënten en hun systeem verder verbetert. Qua zorg-ICT leunen we op HiX en de expertise van ChipSoft, zodat wij ons met SeysCentra volledig kunnen focussen op de behandeling."

  "Belangrijke schakels"

  Hans Mulder: "Met HiX ondersteunen wij alle zorgmarkten en de samenwerking tussen de verschillende zorgvormen. Jeugdzorg en GGZ zijn hier belangrijke schakels in. Wij zijn dan ook erg blij dat we samen met SeysCentra kunnen werken aan het optimaliseren van de zorgprocessen, zowel op de locaties als in het ambulante natraject en met andere zorginstellingen in de regio."

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd