• 13 oktober 2021 -

  Haaglanden Medisch Centrum zet in op zorginnovatie door te kiezen voor elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX met standaard content. Het ziekenhuis grijpt de implementatie bovendien aan om de interne werkprocessen te optimaliseren.

  David Voetelink (raad van bestuur HMC): "Gegevens vanuit alle medische disciplines komen samen in HiX, inclusief de gegevens van verwijzers en de meetgegevens van alle medische apparatuur die aan HiX zijn gekoppeld. Onze zorgverleners krijgen meer informatie in één oogopslag, logisch gegroepeerd en afgestemd op hun eigen werkzaamheden. Daarmee verlichten we, waar het kan, de administratieve lasten en ervaren de zorgverleners meer gemak. Stap voor stap gaan we, mede door HiX met standaard content, naar een nog slimmere werkwijze en sterkere samenwerking: met elkaar binnen het ziekenhuis, met de patiënten en met het zorgnetwerk rondom de patiënten."

  Zorginnovatie door standaard content

  De standaard content van HiX geeft zorginnovatie een gezicht door alle denkbare inhoud voor een optimaal EPD gestructureerd aan te bieden. Dit varieert van verslagleggingsmogelijkheden tot complete order-workflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslissingsondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) informatieaanleveringen te realiseren. Door die gestructureerde inhoud én de gestructureerde wijze waarop die inhoud continu wordt verrijkt, ontzorgt HiX het HMC zowel zorginhoudelijk als bij de implementatie en het onderhoud van het EPD.

  Registratielastverlichting

  Zorgverleners voeren hun registraties binnen de standaard content gestructureerd in, waardoor hun registratielast vermindert. Bovendien kunnen zij de gegevens eenvoudiger delen met andere zorginstellingen die bij de zorg van de patiënt betrokken zijn. Dit bevordert de communicatie tussen zorginstellingen en de patiëntveiligheid. Ook maakt standaard content de gegevensuitwisseling tussen het ziekenhuis en de patiënt (via de persoonlijke gezondheidsomgeving) gemakkelijker. Dit is een vraagstuk waar momenteel veel ziekenhuizen aan werken.

  Hans Mulder: "Met de overstap naar standaard content beschikt HMC over een toekomstvast EPD, waarbij HiX de werkprocessen voor de zorgprofessionals op een gestandaardiseerde, gestructureerde en gespecialiseerde wijze ondersteuning biedt. De standaard content biedt zorgorganisaties een continue doorontwikkeling, via onze reguliere ontwikkellijn en via ons HiX Innovatieplatform. Hierbij werken we samen met zorginstellingen aan innovaties die HiX - en daarmee de zorg - verrijken. Wij zien ernaar uit om de samenwerking tussen HMC en ChipSoft hiermee nog verder te verstevigen."

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd