• 5 maart 2015 -

  Nu het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) in Beverwijk de OK heeft voorzien van het PDMS van ChipSoft, werkt het daar nóg veiliger. Dat is de conclusie van Erwin van Til, hoofd OK van het ziekenhuis. Op het operatiecomplex zijn nu acht OK’s, een inleidingsruimte, vier holdingbedden en tien verkoeverbedden voorzien van dit geavanceerde monitoringsysteem. De Intensive Care en het Brandwondencentrum van het RKZ namen het PDMS al eerder in gebruik.


  Van alle patiënten die een operatie ondergaan, maakt het PDMS de vitale waardes inzichtelijk. Bovendien hebben de behandelaars inzicht in behandelplannen, dagverslagen, ordercommunicatie, scorelijsten, medicatie- en infuusbeleid, vochtbalansen, trends en curves. Doordat alle wijzigingen in de situatie van de patiënt onmiddellijk worden opgemerkt, kunnen zorgverleners hier direct op inspringen en adequate zorg bieden.


  Alles op één scherm

  PDMS toont alle relevante gegevens op één scherm, zodat de behandelaars in een oogopslag een goede inschatting kunnen maken van de zorgvraag. Of zij nu werkzaam zijn op de OK, de holding of de verkoeverkamer. “Ik sta versteld hoe het werkt”, vertelt Erwin van Til. “Zowel de eenduidigheid van werken als de patiëntveiligheid is toegenomen door het PDMS. De verslaglegging maakt nu bijvoorbeeld direct onderdeel uit van het EPD. Voorheen hadden wij koppelingen tussen diverse systemen nodig om dit te realiseren en dat is toch wat foutgevoeliger. Dit PDMS komt de patiëntveiligheid ten goede.”


  Ben ik nu al klaar?

  Projectleider en anesthesiemedewerker Bianca Beentjes sluit zich aan bij de woorden van haar collega: “Iedereen is zeer enthousiast. We behalen een hoop tijdwinst nu we alle gegevens op en rond de OK in één geïntegreerd systeem bijhouden. Hierdoor hoeven gegevens slechts eenmaal te worden ingevoerd. Dit leidt ertoe dat onze medewerkers soms nog onterecht denken dat zij registraties zijn vergeten. ‘Ben ik nu al klaar?’, vragen zij dan. Ja, dat zijn ze. Door PDMS hebben veel medewerkers minder werk en dat wordt enorm geapprecieerd. We werken een stuk efficiënter.”


  PDMS voor iedere afdeling

  Het PDMS van ChipSoft bewijst in veel ziekenhuizen zijn meerwaarde. Het wordt op iedere afdeling - van high care tot low care - ingezet om patiënten te monitoren. Alle gegevens van de monitoringapparatuur worden automatisch opgeslagen in het EPD, waardoor zorgverleners altijd en overal inzicht hebben in de actuele conditie van patiënten. Hierdoor zijn zij in staat om bij plotselinge veranderingen direct adequaat te handelen. Dit komt de zowel de efficiëntie als de patiëntveiligheid binnen zorginstellingen ten goede.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd