• 14 april 2022 -

  November 2021 stapte revalidatiecentrum Klimmendaal succesvol over op EPD HiX voor de revalidatie. Martijn Kuit, raad van bestuur, vertelt waarom het centrum zocht naar een nieuw EPD en welke voordelen hij ziet van HiX.

  "Toen duidelijk werd dat ons vorige EPD ophield te bestaan, zijn wij op zoek gegaan naar een nieuw EPD, dat ons op innovatieve wijze ondersteunt", vertel Kuit. "Uit die zoektocht kwam HiX kwam als beste naar voren. Met dit EPD komen we tot betere oplossingen voor de patiënt en de zorg- en werkprocessen.

  "Eén systeem is handiger"

  Kuit verwacht dat HiX het revalidatiecentrum 'enorm veel' voordelen gaat opleveren. "HiX is namelijk een heel professioneel systeem, passend bij onze organisatie. Voor onze medewerkers is het bijvoorbeeld fijn dat zij niet meer in verschillende systemen hoeven te werken. Veel van onze revalidatieartsen werken ook in de nabijgelegen ziekenhuizen, die over het algemeen allemaal met HiX werken. Voor hen is het handiger als zij hetzelfde systeem gebruiken."

  Meer regie voor patiënt

  Nog belangrijker dan de voordelen voor de zorgverleners, zijn de voordelen voor de patiënten. Kuit: "Met het geïntegreerde Zorgportaal krijgen zij meer regie over hun eigen behandeling, waardoor zij betere zorg ervaren."

  Regionale samenwerking

  De keuze voor een nieuw EPD stond voor een groot deel in het teken van toekomstbestendigheid, blikt Kuit terug. "In die toekomst speelt regionale samenwerking tussen zorgaanbieders een grotere rol. Met HiX hebben we het voor verwijzers nu gemakkelijk gemaakt om de weg naar Klimmendaal te vinden. Ook ondersteunt het nieuwe EPD ons bij de gegevensuitwisseling met ziekenhuizen en andere zorgorganisaties in onze omgeving, die veelal HiX gebruiken."

  Vruchten plukken

  Terugblikkend houdt de bestuurder een goed gevoel over aan de implementatie. Kuit: "We hebben de spannende momenten goed doorstaan. Daardoor kunnen we nu op alle locaties op dezelfde wijze aan de slag. De voordelen van HiX merk je al op korte termijn. We hebben er met z'n allen keihard aan gewerkt, maar plukken daar nu de vruchten van."

  Continue verbetercycli met zorgpartners

  Zoals zo vaak na succesvolle implementaties, richt de zorginstelling de blik alweer snel naar voren. In Klimmendaal is dat niet anders. "We willen nu meer informatie uit onze systemen halen, zodat we daarvan kunnen leren. Het idee is om continue verbetercycli op te zetten rondom diagnosegroepen. Dit doen we samen met collega-revalicatiecentra Basalt en Revalidatie Friesland, die ook met HiX werken. Door alle drie in hetzelfde EPD te werken, komen we makkelijker tot een uniforme inrichting. Die helpt ons om de verbeterpunten in kaart te brengen. Plannen genoeg, waarbij HiX ons optimaal ondersteunt." 

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd