• 28 oktober 2022 -

  Met een vernieuwde en gestandaardiseerde versie van elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX  is het Slingeland Ziekenhuis optimaal voorbereid op de digitale toekomst. Vanaf vrijdag 28 oktober werkt het Slingeland met het nieuwe dossier. Hierdoor kunnen de zorgprofessionals van het ziekenhuis gemakkelijker samenwerken met andere zorgorganisaties. En vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling met patiënten. 

  Gestandaardiseerde inhoud bevordert de communicatie 

  Door de vernieuwing van het elektronisch patiëntendossier (EPD) beschikken de zorgmedewerkers over gestandaardiseerde dossierinhoud en betere registratiemogelijkheden. Daardoor vermindert de registratielast en is de kans op fouten kleiner. Zorgprofessionals leggen hun bevindingen nu veelal eenmalig vast, waarna ook hun collega-behandelaars over deze registraties kunnen beschikken. 

  Doordat steeds meer zorginstellingen volgens dezelfde standaarden werken, ‘praten’ hun systemen over dezelfde gegevens en verloopt de samenwerking en informatieoverdracht veilig en efficiënt. De standaardisering bevordert dus de communicatie met andere zorginstellingen.

  Patiëntenportaal Mijn Slingeland ook vernieuwd

  Patiënten van het ziekenhuis beschikken over Mijn Slingeland. Dat is een portaal waarop zij zelf hun afspraken kunnen raadplegen, informatie over hun behandeling inzien en online contact kunnen onderhouden met hun behandelaars. Het vernieuwde EPD maakt de gegevensuitwisseling tussen het ziekenhuis en de patiënt gemakkelijker, een vraagstuk waar veel ziekenhuizen momenteel aan werken.

  Inhoud van EPD voortdurend herijkt

  Doordat de inhoud van het EPD voortdurend wordt verrijkt op basis van de nieuwste inzichten, beschikt het Slingeland Ziekenhuis nu én in de toekomst over een up-to-date EPD. Hierdoor kan het ziekenhuis zich optimaal focussen op de taak waar het in de basis voor staat: de zorg voor de patiënt.


  Foto: Toon Hendriks Fotografie.


  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd