• 18 november 2022 -

  Na twee jaar voorbereiding is HMC afgelopen week succesvol overgestapt op een nieuwere versie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Door de overgang zet HMC een grote stap naar nog betere zorg voor de patiënt.

  “Wat een mijlpaal!” zei David Voetelink, lid raad van bestuur, toen het nieuwe patiëntendossier op de drie HMC-locaties Antoniushove, Bronovo en Westeinde tegelijk werd gelanceerd. “Het elektronisch patiëntendossier is cruciaal voor de kwaliteit van onze patiëntenzorg. Door ieders inzet en harde werken gaat de nieuwe versie van HiX een groot verschil maken op de werkvloer. Gemakkelijkere samenwerking rondom en met de patiënt. Met minder tijdrovende, dubbele of handmatige handelingen. En gemakkelijkere informatie-uitwisseling intern en binnen ons netwerk.”

  Veilige zorg

  HMC heeft voor de overstap voorbereidingen en noodprocedures getroffen om tijdens deze dagen veilige zorg te kunnen blijven bieden. Zo draaide HMC een aangepast programma met minder planbare zorg. De spoedzorg kon zoals gepland wel doorgaan. Uit voorzorg werd de spoedeisende hulp zaterdag 20 minuten gesloten omdat verschillende medewerkers problemen hadden om in te loggen. “Dat scenario hadden we voorbereid,” zegt Voetelink. “HMC heeft met omliggende ziekenhuizen goede afspraken gemaakt, zodat de kwaliteit van de zorg in de regio geborgd is. Op elk moment kregen patiënten de zorg die nodig was.”

  Direct na de overgang is de zorg in HMC weer stapsgewijs opgeschaald. De poliklinieken zijn weer open, maar nog met minder afspraken dan gebruikelijk. “Ook onze zorgmedewerkers zijn tijdens deze dagen ruim ingeroosterd zodat ze extra tijd en ruimte hebben om met het nieuwe systeem te leren werken. Zo hebben onze medewerkers tijd om te wennen aan het nieuwe systeem en kunnen ze onze patiënten goede zorg blijven geven.”

  Grote stap

  Bij de lancering werd met alle HMC-collega’s, op locatie en online, uitgebreid stilgestaan bij de digitale overstap die de laatste twee jaar zorgvuldig is voorbereid. Voetelink: “De overstap naar ons nieuwe patiëntendossier is door iedereen in HMC met een groot gevoel van verantwoordelijkheid en energie opgepakt. In het bijzonder door de medewerkers die bij de voorbereidingen betrokken waren. Daar zijn we trots op en willen we iedereen voor bedanken. Met ons nieuwe elektronische patiëntendossier zet HMC een grote stap naar de toekomst en naar nog betere zorg voor de patiënt.”


  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd